Forskriftene fra 2005 åpner for sambruksfelt. Det betyr at privatbiler med to eller flere personer i, kan kjøre i kollektivfelt.

Fanaposten skriver i dag om muligheten for å gjøre kollektivfeltet i Flyplassvegen om fra kollektivfelt til sambruksfelt.

Politisk rådgiver Philip Rygg sier til Fanaposten, at de nylig har hatt et møte med Statens vegvesen for å drøfte dette. Der ble de enige om å foreta en trafikkanalyse for å se hva kryssene og de ulike feltene tåler av trafikk.

Rygg sier det er et politisk ønske om å innføre sambruksfelt om det lar seg gjøre. Et problem er at de har fått kollektiv penger til Flyplassvegen. Penger som må tilbakebetales om de gjør den om til sambruksfelt.

Seksjonssjef Jan Gunnar Bøe i politiets trafikkseksjon er derimot skeptisk til sambruksfelt.

— Det blir i praksis en tofeltsvei med like mye trafikk i begge feltene, sier Bøe til Fanaposten.

Les også denne artikkel i Fanaposten: Bruker kollektivfeltet for å rekke jobben

Bør kollektivfeltene i Flyplassvegen gjøres om til sambruksfelt? Hva blir i så fall konsekvensene? Hva mener du?

Arne Nilsen