Det helt nye i saken er at kommunen mener utbygger har feilinformert om tomteutnyttelsen i Svartediksveien. Den er langt høyere enn man til nå har visst.

– Byrådet har villet rive fordi bygget er stygt. Høyre mener det ikke er tilstrekkelig til å gå til et så drastisk skritt. Men dette blir noe helt annet, sier Seim. Han er gruppeleder i byutviklingskomiteen.

Byrådet har ment at bygget har vært for skjemmende og har etter klage fra naboene krevd endringer av takprofil. I praksis betyr det en svært kostbar riving og ombygging.

I komité for miljø— og byutvikling har verken Høyre, Frp eller Pensjonistpartiet vært stemt for så drastiske skritt. Dermed lå Rakner an til seier, mens naboen og byrådet lå an til å tape.

Men kommunens helt ferske tall for tomteutnyttelsen gir naboene rett i deres påstand om at bygget var større enn det kommunale planer tillater.

– Dersom vi lar all tvil komme utbygger til gode, ligger vi på en tomteutnyttelse på 95 prosent. Det er vesentlig over det utbygger selv har hevdet, nemlig 82 prosent. Og over det kommunedelplanen sier, nemlig 80 prosent, påpeker byråd Lisbeth Iversen.

– Tallene viser at utbygger skulle ha søkt om dispensasjon fra kommunedelplanen, legger Iversen til.

– Hvilken betydning får det for klagesaken?

– Det styrker ikke saken til utbygger.

Ole Rakner mener kommunen roter.

– Kommunen har ikke beregnet dette på riktig måte. De har tatt med et utomhus areal i beregningen av tomteutnyttelsen. I tillegg kommer to andre feil, som samlet gjør at vi har vårt på det tørre, sier han.