Konsekvensene av helseminister Sylvia Brustads avgjørelse er satt på dagsordenen dagens styremøte i Helse Stavanger.

Den profilerte Senterpartipolitikeren Odd Arild Kvaløy som leder styret, er under press fra mange hold om å trekke seg fra ledervervet.

Har bundet seg

Skuffete aksjonister i Rogaland mener Kvaløy har bundet seg etter uttalelsene han kom med i juni. Da ga han klart uttrykk for at han vil trekke seg om utfallet av hjernestriden blir at Stavanger Universitetssykehus ikke får utføre planlagte hjerneoperasjoner.

Spesielt er presset stort fra aksjonister og lokale Høyretopper i Stavanger-regionen

— Jeg tar det som en selvfølge at styret i Helse Stavanger ikke aksepterer helseministerens avgjørelse. Det er naturlig at både styreleder og kanskje også resten av styret trekker seg på dagens styremøte, sier Einar Knudsen, leder av Stavanger-aksjonen.

Krever garanti

Også stortingsrepresentant Bent Høie er klar i talen:

— Styret er blitt overkjørt av helseminister Sylvia Brustad. Etter det som har skjedd, har ikke styret og styreleder noe annet valg enn å trekke seg. Ingen bør si ja til å overta styrevervene før et nytt styre har fått garanti for at helseministeren vil gå i direkte dialog med Helse Stavanger i denne saken, sier han.

Selv vil ikke Kvaløy kommentere situasjonen før styremøtet.

— Jeg sier hva jeg mener i styremøtet, er hans eneste kommentar.

Kan ta over

En løsning som kan dempe gemyttene er at Kvaløy trekker seg mens de øvrige styremedlemmer blir sittende. Han blir da erstattet av Oddbjørg Starrfelt, tidligere stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. I dag er hun styrets nestleder.

Odd Christian Reme, gruppeleder for Arbeiderpartiet i Stavanger kommune, sier at partiet er skuffet over at helseministeren har bestemt at alle planlagte hjerneoperasjoner skal utføres i Bergen.

  • Men samtidig er det positivt at døgnberedskapen innen nevrokirurgi blir opprettholdt i Stavanger, sier Reme.

Han vil ikke kommentere hvorvidt Arbeiderpartiet støtter de lokale Høyre-toppenes krav om at hele styret bør gå.

Men han bekrefter at det kan være et mulig alternativ at styrelederen går og resten av styret blir sittende.

PÅ VEI UT: Styreleder Odd Arild Kvaløy kan være på vei ut av styret i Helse Stavanger. FOTO: JONAS HAARR FRIESTAD, STAVANGER AFTENBLAD
Jonas Haarr Friestad