Kystverket holdt i dag en pressekonferanse om de totale kostnadene ved Server-forliset og de videre planene for opprydningsarbeidet.

— Når det gjelder den økonomiske biten, har vi per i dag ikke eksakte tall å gå ut med, men vi ser flere likhetstrekk mellom Server og Rocknes, sier fungerende kystdirektør Vigdis T. Bye på en pressekonferansen.

Hun understreker at kostnadene er særlig avhengige av tidsperspektivet på aksjonen.

— Det som skaper usikkerhet er lengden på aksjonen, værforhold og uforutsette tiltak vi må gjennomføre, sier Bye.

- Flere usikkerhetsmomenter

Beredskapsdirektør i Kystverket og aksjonsleder, Tor Christian Sletner, sier at det ikke er mulig å fastsette hvor lang tid opprydningsarbeidet vil ta og at det er flere usikkerhetsmomenter.

— Et av usikkerhetsmomentene er akterskipet som fortsatt ligger der ute. Hva er inne i akterskipet? Det vet vi fortsatt ikke, sier Sletner.

Kystverket deler opprydningsarbeidet i to deler: grovsanering og finsanering. Grovsaneringsarbeidet er beregnet å være ferdig til påske.

- Bra til sommeren

— Finsanering tar lang tid. Det er arbeidet som går på å rense opp helt nøye, men jeg tror at i løpet av sommeren skal det være bra, sier Sletner.

Det vil også bli foretatt en etterkantsundersøkelse som skal måle hvilke miljøkonsekvenser forliset har hatt. Arbeidet er allerede i gang, og skal munne ut i en rapport.

— Vi har et godt grep om situasjonen, vi har veldig god oversikt nå over hva som skal gjøres og en plan fremover. Områdene skal bli satt tilbake til en tilstand som befolkningen kan leve med, sier Sletner.

110 personer rydder fortsatt

110 personer og 26 fartøy jobber fortsatt med opprydningen etter Server-forliset.

Akterskipet har vært inspisert med undervannsfarkost og Kystverket har bedt eierne om en plan for hvordan akterskipet kan fjernes.

— Vi sier at vi i utgangspunktet vil ha akterskipet bort, og det er opp til eierne å komme med en plan for det, sier Sletner.

BLIR DYRT: Kystverket sammenligner kostnadene ved Server-forliset med kostnadene ved Rocknes-forliset.
Lillebø, Jan M.