I fjor vår gikk Vest Eiendomsutvikling (VE) AS, Knut Grahl-Madsens eiendomsselskap, ettertrykkelig konkurs. Alt som var igjen var en kloakkpumpe verdt 50.000 — og hauger av ubetalte regninger fra nesten 100 langt over gjennomsnittlig irriterte kreditorer.

Bostyret og Fylkesskattekontoret har brukt måneder på å avdekke hva som egentlig har skjedd. Nå nærmer de seg en konklusjon.

Hytte på Geilo

— Vi har krevd at Grahl-Madsen betaler ca. 3,2 millioner kroner til boet. I tillegg vil vi vurdere å kreve erstatning av ham for de tap han har påført kreditorene, sier bostyrer Roald Angelfoss.

Det siste kravet kan komme opp i seks millioner kroner. I så fall risikerer Knut Grahl-Madsen privat å bli konfrontert med krav på rundt ni millioner kroner.

Kravet på nesten 3,2 millioner er blant annet et resultat av et bokettersyn. I 2003 overtok Knut Grahl-Madsen en fritidseiendom med hytte utenfor Geilo fra Vest Eiendomsutvikling (VE). Boet mener Grahl-Madsen ikke gjorde opp for seg på rett vis.

VE dekket også ifølge bostyret utgifter på en annen tomt Grahl-Madsen eier utenfor Geilo. Ifølge bostyret dekket VE 3,5 millioner i utgifter på eiendommene.

710.000 feilført?

Men kravene stopper ikke der. Statsautorisert revisor Leif Steinbakks lister opp det ene punkt etter det andre med det han mener er tvilsomme transaksjoner, og penger boet vil ha tilbake. For å nevne noen få:

  • Vest Eiendomsutvikling solgte en rekke eiendommer til Grahl-Madsen privat samt selskapet hans, Veiten 2B, i juni 2004. Borevisor mener at han etter dette urettmessig førte 710.000 kroner i utgifter på disse eiendommene i regnskapet til Vest Eiendomsutvikling.
  • Grahl-Madsens kone overtok sommeren 2004 to leiligheter i Heien 25 fra Vest Eiendomsutvikling. Det ble betalt 1,3 millioner, mens 500.000 ble motregnet i krav Knut Grahl-Madsen mente å ha i krav mot selskapet i denne transaksjonen. Boet vil nå ha disse pengene.
  • Veiten 2B - et annet Grahl-Madsen-selskap - blir avkrevd 600.000 av boet. Her ligger en rekke utgifter som Grahl-Madsen hevder Veiten 2B har betalt for Vest Eiendomsutvikling og som er ført der. Bostyret avviser dette.Hauger av kvitteringer

Etter å ha gjennomgått disse og en rekke andre transaksjoner, har bostyret skåret bort det aller meste av Grahl-Madsens krav mot boet.

— Vi har gjentatte ganger krevd dokumentasjon på hans krav, men vi har aldri fått det vi har bedt om. Han har nå nok en gang sagt at han skal komme med det. Men det har vi hørt noen ganger nå, sier Angelfoss.

Borevisor påpeker da også gang på gang mangelen på troverdig dokumentasjon i bilagshaugene Grahl-Madsen har overlevert.

På grunn av denne dokumentasjonen har bostyret altså konkludert med at istedenfor å skylde Gahl-Madsen penger, er det han som skylder penger.

— Det er ikke uvanlig at konkursbo krever penger fra eiere. Men jeg kan ikke huske å ha vært borte i en sak med et så høyt krav som 3,2 millioner, sier Angelfoss.

Revisor mener også at Vest Eiendomsutvikling var insolvent allerede sommeren 2002. Hvis ikke eieren kan reise ny kapital da, så er han lovpålagt å begjære oppbud (konkurs).

Dette er også et viktig grunnlag for et eventuelt søksmål for å få dekket kreditorenes tap på minst seks millioner.

Bostyret har også anmeldt konkursen til politiet.