Stor-Bergen boligbyggelag har allerede sagt ja til å samarbeide med Kirkens Bymisjon om prosjektet.

Daglig leder Leif Jarle Theis opplyser til BT at leilighetene kan tas i bruk allerede sommeren 2005,. Men foreløpig står og faller realiseringen på Bergen kommune.

Det er nemlig Bergen Bolig og Eiendom (BBE) som bygningen i Kalfarveien. Kirkens Bymisjon er avhengig av at de kan få overta bygningene vederlagsfritt. Men i dagens budsjettsituasjon, er BBE avhengig av å selge bygningene til markedspris.

— Verken vi eller Stor-Bergen boligbyggelag har mulighet til å overta det gamle sykehuset på slike betingelser, sier Theis.

— Forutsetningen er at vi kan inngå en langsiktig leieavtale eller huset blir solgt oss for en symbolsk sum. Gjennom etablert støtteordninger i Husbanken kan Stor-Bergen boligbyggelag stå for ombyggingen.

Theis peker på at det i Bergen er registrert 750 bostedsløse. For mange av disse er overnatting på hospits det eneste botilbudet kommunen kan gi.

Pengelens byråd

Byråd for helse og bydeler, Trude Drevland har foreløpig ikke blitt formelt orientert om planene som bymisjonen hun.

Hun vil derfor ikke gi noen konkrete forhåndsløfter om støtte til prosjektet.

— Men jeg er i utgangspunktet positiv til alt som Kirkens Bymisjon foretar seg, sier hun og understreker at hun gjerne vil ha et møte med de involverte partene allerede før jul.

Det er første og annen etasje som er tenkt ombygd til i alt 16 leiligheter med toalett og kjøkken.

HJEM FOR HUSLØSE? Gamle Betanien. FOTO: RUNE NIELSEN