Helsevernetaten bestemte i går å stenge to klasserom på Nattland skole. Det er SFO, 1. og 2. trinn som bruker disse rommene. I tillegg vil trappehuset bli stengt.

— Dette bygget har stått så lenge og ventet på utbedring og rehabilitering, det er mulig problemene har eskalert. Hvis man finner fukt slik at det ikke er bra å være i rommene, er det bedre at de stenger dem, sier Hanne-Guri Hellevang, rektor ved Nattland skole.

Venter på avklaring

Undervisningen blir nå flyttet til rom som vanligvis brukes til gruppeundervisning av 4. trinn.

— De rommene kan vi bruke noen uker, så må vi få avklaring på om det er mulig å åpne rommene igjen, eller om de har andre tiltak, sier Hanne-Guri Hellevang, rektor ved Nattland skole.

Ikke godkjent

Nattland skole er ikke inneklimagodkjent. Som BT har skrevet tidligere, er skolen preget av forfall, og det er så vidt plass til de 590 elevene der. Skolen har ett møterom, og gruppeundervisningen foregår på gangen.

Det er planer for utvidelse og rehabilitering av skolen, men Hellevang mener tiltak må gjøres før den tid.

— Det er to og et halvt år til vi har nytt bygg. Det kan være for lenge å være i et dårlig bygg. Vi må vite at det er forsvarlig å være her, sier rektor.

Flere kan bli stengt

Målinger blir nå gjennomført i alle klasserommene i det gamle bygget på skolen.

— Frykter du at flere klasserom kan bli stengt?

— Ja, det gjør jeg. Det kan skje. Men vi må se hva målingene sier, og om det er mulig å gjøre noe med luften slik at vi kan være her. Vi kan ikke gå på akkord med helsen, det er vi ikke villig til, sier hun.

Svar etter vinterferien

Kommunaldirektør for skole og barnehage, Anne Marit Presterud, hadde i går et møte med Nattland skole og Bergen Kommunale Bygg (BKB), som har ansvar for skolebyggene i Bergen.

— BKB vurderer tiltak, og vi vil konkludere på hvilke tiltak som skal gjøres over vinterferien, sier Presterud.

- Klar over tilstanden

Unni K. Sagberg er mor til Frida på Nattland skole, som BT tidligere har skrevet om. Hun synes det er synd at arbeidet med oppussingen har gått så tregt.

— Kommunen har lenge lovet at de skal starte moderniseringen av Nattland skole, og de er klar over tilstanden på skolebygget. I tillegg er det ille at det er småtrinnet som til nå har måttet oppholde seg i de klasserommene hvor tilstanden er verst, sier hun.

Hun synes det er bra at klasserommene blir stengt på kort varsel, og håper det nå blir fortgang i utbygging av skolen. Men hun er kritisk til konsekvensene stengingen får for elevene.

— 4. trinn må sannsynligvis la 1. og 2.trinn overta ett av klasserommene som de til nå har brukt for å skape et bedre læringsmiljø på trinnet ved å kunne dele en stor elevmasse i tre i noen av fagene. Dette har vært en styrke som nå blir redusert på grunn av stengte klasserom med fuktproblemer, sier hun.

Nytt skolebygg

«Attilstanden på to rom nå blir funnet så alvorlig at man må stenge, er kun enbekreftelse på det Nattland FAU har kjempet for i mange år - nytt skolebygg. Vihåper selvfølgelig nå at det kan bli satt noe fortgang i byggeprosessen, menden gode planleggingen må naturlig nok fortsatt være tilstede.

Samtidiger realiteten den at det eri dag vi har syke barn på skolensom en konsekvens av det fraværende vedlikeholdet. Vi er i akkurat denneprosessen mest opptatt av hvordan BKB og kommunedirektøren vil løse dette fremtil det nye bygget er klart.

NattlandFAU avventer nå i spenning på hvilke tiltakt BKB vil legge frem ettervinterferien», skriver FAU ved Nattland i en e-post til bt.no.

Synspunkter? Si din mening her.