Blant argumentene som trekkes frem for alternativet med en bybane i sentrum over Bryggen, er at dette vil mer enn halvere biltrafikken i området.

Bilfeltet mot Åsane vil nemlig bli fjernet, og kun sørgående bilister kan kjøre forbi. Det antar man vil redusere daglige passeringer med 6000.

— Dette vil føre til en vesentlig fredeliggjøring av Bryggen, poengterte Håkon Rasmussen til bystyrepolitikerne da han presenterte konsekvensutredningen for bybanetraseen til Åsane tidligere i vår.

Det er Rasmussen som har ledet planleggingen av Bybanen i Bergen frem til nå.

Ingen endringer

For å redusere antall biler skal deler av Torget og Kong Oscars gate stenges for trafikk, i tillegg til det ene kjørefeltet på Bryggen.

Ingen nye veier skal derimot bygges for å sluse biltrafikken unna sentrumsområdet. De skal føres gjennom allerede eksisterende veier i sentrum.

— Hvorfor kan man ikke gjøre dette allerede nå, dersom man ønsker å redusere trafikken over Bryggen?

— Det må jeg nesten tenke litt på, svarer Dag Skansen, gruppeleder for Høyre.

Når BT snakker med ham senere sier han det må være mulig å prøve å få dette til.

— Dette har jeg lyst å ta frem som et mulig forsøk. Hva vi konkret skal gjøre for å få det til, vet jeg ikke nå. Men vi må prøve å finne ut av hvordan vi reduserer trafikken over Bryggen, både med og uten en bybane.

Kan gjøre som de vil

Byutviklingsbyråd Filip Rygg (KrF) påpeker at politikerne kan gjøre som de vil.

— Men den beste måten å bli kvitt alle bilene på er å bygge en form for Skansetunnel. Uten den er det ikke råd å fjerne alle.

Han presiserer at han selv ikke har argumentert med færre biler over Bryggen for å kunne legge Bybanen der.

— Grunnen til at jeg har vist til trafikkreduksjon handler om verdensarven, og UNESCOs meninger rundt det. Da er spørsmålet om en reduksjon i 6000 biler hver dag vil veie opp for de 200 bybanevognene.

Vil ha fart

Tina Åsgård i SV vedgår at man ikke trenger en bybane over Bryggen for å redusere trafikken.

— Men spørsmålet mitt er; hvorfor er dette fremdeles ikke gjort?

Hun peker på at høyresiden har hatt muligheten til å redusere, eller fjerne, bilene på Bryggen i ti år.

— Det har de valgt å ikke gjøre. Men en bybaneløsning vil tvinge dem til å gjøre det.

Åsgård forteller at de først skal avgjøre saken i SV etter et medlemsmøte.

— Derfor skal jeg ikke være bombastisk. Men vi vil uansett anbefale medlemmene våre å gå for en løsning som gjør Bryggen bilfri.

Hvordan de eventuelt skal organisere en bilfri Bryggen, med omkjøringsalternativer dersom Fløyfjellstunnelen stenges, sier Åsgård de må komme tilbake til.

Geir Dale i Ap sier de er av den oppfatning at biltrafikken over Bryggen kan reduseres i morgen.

— Bybaneutredningen bekrefter da også at dette er mulig. Vi mener trafikken som går over Bryggen i dag kan legges i Fløyfjellstunnelen.

Han er kritisk til at bybanealternativet over Bryggen legger opp til en sterk trafikkøkning på Nøstet.— Vi kan ikke ukritisk påføre Nøstet-området 3000 daglige kjøretøy ekstra.

Vil du ha det bilfritt over Bryggen?

EN ANNEN MULIGHET: Slik fremstiller kommunen bybanetraseen over Bryggen i sin konsekvensutredning.
Bergen kommune