Både SV og RV seier dei truleg vil konkludere på sine gruppemøter i dag, sjølv om begge parti opnar opp for at saka kan bli utsett.

Viss byrådspartia ikkje går med på framlegget frå Frp (sjå hovudsak), vil Frp kunne danne fleirtal for fusjonen saman med Ap og SV.

Byrådspartia Høgre, KrF og Venstre på si side treng støtte frå SV, i tillegg til anten RV eller Pensjonistpartiet.