Det står i tildelingsbrevet som følger med tillatelsen. Samtidig er det heller sjelden selskapet avdekker misbruk. Prosedyren i slike tilfeller er at den som mistenkes for misbruk blir tilskrevet og bedt om å forklare seg.

— Vi kan frata kortet, ved gjentatt misbruk, sier direktør for Bergen Parkering Bjørg Hatlem.

Hun forteller at Bergen Parkering er blitt mer oppmerksom på misbruk de siste årene, men understreker at det er vanskelig å føre kontroll med bruken så lenge parkeringstillatelsen ligger på dashbordet.

— Vi ønsker jo ikke å føre streng kontroll med brukerne. Dette er basert på tillit.

Hatlem kjenner saken rundt Hansens bruk av parkeringstillatelsen kun gjennom BTs beskrivelse.

— Man kan jo håpe at det handler om uvitenhet. Men her er det snakk om en politiker som skal stå som et eksempel for andre. Da har man også en plikt til å sette seg inn i reglene. Dersom man så misbruker kortet, er dette svært beklagelig, sier Hatlem.