KEN ROSSLAND og PÅL ENGESÆTER

Det er avisen Hordaland Folkeblad i Kvam som i dag skriver om de enorme utbyggingsplanene.

I den nye kommuneplanen foreslår rådmannen både fortetting i gamle hytteområder og en rekke nye hytteområder.

Hordaland Folkeblad skriver at det er spesielt i den vestlige delen av Kvamskogen — fra Kvamsseter til Jonshøgdi - at hyttene kan sprette opp som paddehatter.

Rådmannen åpner også for Røkke-palass på Kvamskogen. I forslaget til kommunedelplan går han inn for å forandre praksisen for hvor stor hytten kan være. Fra nå av skal tomtestørrelsen avgjøre hvor stor hytte folk kan bygge, skriver lokalavisen.

- 5000 er et teoretisk tall

— 5000 nye hytter er et helt teoretisk tall. Hovedplanen er at de områdene som bygges ut skal ha kvaliteter som hyttefelt. I planen er det lagt ut både nye områder og nye prinsipp for fortet-ting. Vi åpner også for større hytter i noen områder. Også i den nåværende planen er det lagt opp til en stor økning i hytter, sier plansjef Vidar Østerbø i Kvam kommune til bt.no.

I dag er det 1655 hytter på Kvamskogen, ifølge Kvam kommune sine tall.

I slutten av oktober vil Kvam kommune kalle inn til en dialogkonferanse med de berørte par-ter, for å drøfte de planene som er lagt frem.

Sjekk planene ved å gå inn på Kvam kommune sine hjemmesider.