• Å finne bilde av sin egen 13-år gamle datter med kallenavn horen må være ganske sterk kost.

Prosjektleder for barneporno på nettet i Redd Barna, Jeanette Åsli, sier at foreldrene ikke klarer å henge med på hvilke aktiviteter som foregår på nettet. Foreldre må begynne å følge bedre med på hva barna deres driver med. Støtende informasjon på internett kan ses på som ærekrenkelser på lik linje med aviser. Dersom foreldrene ikke har gitt tillatelse til dette, kan de anmelde forholdet. Erlend Skårsmoen, leder i Redd Barnas ungdomsorganisasjon (PRESS), reagerer kraftig på hjemmesidens innhold. — Det er ganske drøyt at så støtende informasjon ligger offentlig på hjemmeside til en fritidsklubb. Spesielt ille er det at en voksen person har lagt det ut på nettet. At ungdom får være med på å lage web-sider, er i utgangspunktet kult, men ikke når de brukes på denne måten. Foreldrene har sikkert ingen anelse om hva som befinner seg på hjemmesiden.Jeg tror ikke de som har lagt informasjonen ut er klar over konsekvensen. Siden bør fjernes straks. At ikke klubben har klare grenser over hva som legges ut på hjemmesiden er uholdbart, sier Skårsmoen.