— Det hele begynte med en terrasse og en utedo. Så ballet det på seg, sier eieren av kamuflasjehytten.

Han er en av nær 20 personer som risikerer å bli politianmeldt etter aksjonen mot ulovlig bygging i strandsonen i Fitjar.

Les også: Vil fengsle strandsonepirater

- Snedig gjort

Denne uken arrangerte Fylkesmannen strandsonekonferanse i Bergen. Etter 40 år med tilnærmet anarki langs sjøen, varsler myndighetene økt kontroll og strengere straffer. I forslaget til ny plan- og bygningslov åpnes det for at særs alvorlige lovbrudd kan straffes med inntil to års fengsel.

— Tiden for tilgivelse er forbi, proklamerte fylkesmann Svein Alsaker.

Men først skal synderne avsløres, og at det ikke alltid er lett, fikk politiadvokat Hallvard Gardshol Bjørndal erfare da han ledet «Operasjon strandsone» forrige mandag og tirsdag.

Bare en liten kai ved sjøen røpet menneskelig aktivitet på holmen i Fitjarøyene. En sti gikk opp langs et berg. Først dukket en stor treplatting opp. Så oppdaget man hytten gjemt bak avsagde greiner, lyng og mose. Så skjult at selv Forsvaret ville blitt imponert. En politimann begynte straks å fotografere, notere og ta mål. Han anslo hytten til å være på rundt 45 kvadratmeter.

— Dette var utrolig snedig gjort. Veldig bevisst bygget med tanke på at det ikke skal være synlig fra sjøen, sier politiadvokaten fra Haugalandet og Sunnhordland politidistrikt.

— Surt å fjerne utedoen

Med på raidet var representanter fra Fylkesmannen, politiet, Kystvakten og Fitjar kommune. Målet for jakten var ulovlige byggverk, kloakkutslipp og bruksendring i strandsonen.

— De fant totalt 15-20 mistenkelige saker basert på stikkprøver. Fem-seks av dem er ganske innlysende. Førsteinntrykket er at disse er virkelig grove saker, sier ordfører Harald Rydland (KrF) i Fitjar kommune.

Han bekrefter at den kamuflerte hytten på holmen kan bli anmeldt til politiet.

Hytteeieren bekrefter at verken kaien, hytten, utedoen eller terrassen er byggemeldt.

— Har vi gjort noe ulovlig må vi ta følgene av det. Jeg har bygd det slik at det skal være lett å fjerne.

Grunneieren forteller at holmen bare brukes av dem og at det ikke er egnet for bading for allmennheten. Først bygget de terrassen og utedoen, så utvidet de med et skur til å ha redskap, stoler og gasskomfyr i.

— Det var et godt kamuflert skur?

— Vi bygget det inn i terrenget for å ha det i fred for uvedkommende. Det var ikke med tanke på at det var ulovlig.

— Hva synes du om å bli avslørt slik?

— Det er surt dersom vi må fjerne utedoen, men jeg forstår kommunen og skjønner at vi må følge spillereglene.

- Må reagere hardt

Ordfører Harald Rydland har ingen kvaler med å anmelde saker dersom det har foregått ulovlig bygging.

— Det rokker ved folks rettsoppfatning når noen bygger ulovlig uten at det får konsekvenser. For å rette opp urimeligheter og øke respekten for lovverket er det nødvendig å reagere hardt, sier Rydland.

Politiadvokat Hallvard Gardshol Bjørndal vil avvente anmeldelser fra kommunen før de starter videre etterforskning og avhør av mistenkte.

— Hvilke straffer kan man få for slik bygging?

— Vi har bare bøtestraffer å reagere med. Dersom tiltaket ikke kan tilbakeføres, kan det bli inndraging av vinning eller verdistigning på eiendommen.

Hva synes du om aksjonen? Si din mening i kommentarfeltet nedenfor.

KAMOHYTTE: - Snakk om kamuflasje, utbrøt politiet da de fant denne hytten under «Operasjon strandsone» i Fitjar. Hytteeieren risikerer nå politianmeldelse.
Odd Nerbø
GODT SKJULT: Hytten har solcellepanel på taket og blomsterpotter til pynt. Gjennom vinduet skimtes en komfyr og noen stoler. - Skal du bygge noe i terrenget og få det til å gå i ett med naturen, må du skjule det godt. Det er nok av eksempler på hytter som ikke passer inn ved kysten, sier hytteeieren som vil være anonym.
ODD NERBØ