• Jeg tror ikke private firma kan gjøre jobben billigere uten at det rammer tilbudet og kvaliteten på hjemmehjelptjenesten, sier Åslaug Brænde, soneleder for hjemmetjenesten på Landås.

ATLE ANDERSSON

Hun er optimistisk på vegne av det kommunale tjenestetilbudet og sine medarbeidere. Fritt brukervalg frykter hun ikke.

— Jeg synes vi gjør en god jobb og tror mange fortsatt vil velge de kommunale hjemmehjelpene. Vi representerer både trygghet og nærhet, sier Brænde.

Sonelederen mener det skal bli vanskelig for kommunen å spare penger på konkurranseutsetting, uten at det går på bekostning av omsorgen og tilbudet brukerne får.

— Vi har skåret til beinet og kan ikke kutte mer. Hvis private aktører kan utføre tjenesten billigere, kan jeg ikke forstå annet enn at det vil gå ut over tilbudet. Vi er alt presset ned mot grensen for når kvaliteten blir skadelidende, sier Åslaug Brænde.

Hun er innforstått med at enkelte av de ansatte frykter for arbeidsplassene. Men Brænde er positivt innstilt til utfordringen som ligger i konkurranseutsettingen, og tror ikke at mange kommunale hjemmehjelper vil miste jobben.

— Vi skal vise hva vi er god for og at vi er attraktive for brukerne, varsler hjemmehjelpssjefen offensivt.