Det luktet av gammel fin årgang og asfaltrester fra løperhjul i Ytrebygda i går. Rundt 150 mennesker hadde presset seg sammen i møtelokalene til bydelspolitikerne. For tredje gang i år var det nedskjæringer som stod på dagsordenen.

Vend lykten

Skal bydelen komme seg på fote økonomisk mener administrasjonen at Søreide seniorsenter og noen deltidsstillinger på kultur må ofres. Protestene uteble ikke.

På stolene satt sinte eldre, i gangen stod oppgitt ungdom.

— Det er ufattelig at noen kan foreslå å la frivillige overta driften av seniorsenteret. De som kommer med slike forslag har ikke kontakt med virkeligheten, tordnet Dagny Hysing-Dahl mildt. Hun ga politikerne råd.

— Når dere nå leter med lys og lykte for å spare, så snu lykten og se litt på dere selv. Kanskje kan dere gå ned et par prosent i lønn for en kortere periode, sa hun.

På kultursiden var fortvilelsen like stor. For kulturhuset på Skranevatnet har i løpet av kort tid blitt et samlingssted for ungdom.

— Vi har ikke noe annet tilbud, fortalte tenåringsjentene Heidi Rosendahl Lindebotten og Nina Ågotnes til Bergens Tidende.

De to jentene har tro på at lokalpolitikerne vil ta vare på tilbudet deres.

Politisk lureri

Bydelsleder Trygve Birkeland (KrF) er vel vitende om at gårsdagens forslag om kutt, er for småtteri å regne mot det som er i vente. Han bad bydelsstyret utsette nedskjæringene i Ytrebygda, til det hele dystre bildet er klart.

— Når vi vet hva som venter oss, blir det litt uærlig av oss å forsøke å få til noe nå. Vi vet at vi kan risikere at det raser sammen om noen få måneder, sa Birkeland.

Bydelsstyret ga likevel administrasjonen ordre om å lete etter frivillige som kan drive seniorsenteret. Men det er svært liten vilje til å røre det knappe kulturbudsjettet.

KRISE, KRISE, KRISE: For tredje gang i år er det økonomisk krise i Ytrebygda. Protestene fra innbyggerne øker i kraft for hvert nye kuttforslag. For noen måneder er smulene spart i bydelen.
Foto: Helge Skodvin