Kristelig Folkeparti i Hordaland har tatt innersvingen på konkurrentene. Partiet har satt i gang en langspurt i håp om å rette opp de dårlige galluptallene. Med fylkesvaraordfører Torill S. Nyborgs og ordfører Kristian Hellands kontrafei på godt synlige avisannonser har kampen om makt i fylke og by alt startet.

På fylkesplanet vil partiene totalt bruke 3,4 mill. kroner, etter oversikter som Bergens Tidende har skaffet. Dessuten kommer innsatsen i de enkelte kommuner. Bare i Bergen akter partiene å satse over 2 mill. kroner for å kjempe om makten i bystyret og Rådhuset.

— Synlige og offensive

— Vi prøver å være offensive og mest mulig synlige. Det er bakgrunnen for at vi allerede er i gang med avisannonser, sier KrFs fylkessekretær Kari Sørheim til Bergens Tidende. På fylkesplanet har KrF et valgkampbudsjett på ca. 500.000 kroner, sier hun. For Bergen er det i tillegg avsatt ca. 200.000 kroner.

Arbeiderpartiet i Hordaland legger opp til den dyreste valgkampen, om vi sammenlikner med konkurrentene. Fylkespartiet har et budsjett på 780.000 kroner.

— Men det er mindre enn tidligere, fordi partistøtten er redusert, opplyser fylkessekretær Roald Kvamme til Bergens Tidende.

Han nevner at valgkampfondet på ca. 1 mill. kroner er bygd opp over flere år. Til å finansiere valgkampen er det denne gang tatt 250.000 kroner fra fondet.

I Bergen har Arbeiderpartiet et budsjett på 450.000 kroner til å drive valgkamp for.

Frp bruker mest i Bergen

Fremskrittspartiet er ikke så mye «dårligere» enn Arbeiderpartiet når det gjelder å satse penger på valgkampen. 700.000 kroner avsatt på budsjettet hos fylkesorganisasjonen, etter det distriktssekretær Inger Ulvund kan fortelle.

— Dette er betydelig mer enn for fire år siden, men så har vi også lagt midler til side for å ha mer å rutte med denne gang, sier hun.

I Bergen alene har Frp et budsjett på 600.000 kroner, kan partiets valgkampleder, Gunnar Bakke, fortelle. Det er mer enn noe annet parti vil bruke i Bergen.

Også Høyre har lagt seg opp penger med sikte på styrkeprøven i ukene før valget i høst. Fylkessekretær i Hordaland Høyre, Roald Onarheim, sier at fylkesorganisasjonen vil bruke ca. 600.000 kroner på valgkampen, mens Bergen Høyre dessuten vil bruke mellom 300.000 og 400.000 kroner. De endelige budsjettene er ikke endelig vedtatt.

Sp og V satser likt

I forhold til størrelsen akter Senterpartiet i Hordaland å bruke mer penger på valgkampen enn de fleste andre. 300.000 kroner er valgkampbudsjettet på fylkesplanet. Lokallaget i Bergen nøyer seg med 50.000 kroner, ifølge fylkessekretær Øydis Rydland.

Venstre legger seg omtrent på samme nivå. Partiets fylkesorganisasjon har et budsjett på nøyaktig 287.000 kroner som er øremerket for valgkampen, opplyser fylkessekretær Torhild L. Holgersen. I tillegg har Bergen Venstre 50.000 kroner til valgkamparbeid.

SV og RV beskjedne

Sosialistisk Venstreparti har et valgkampbudsjett på 150.000 kroner på fylkesplan. I tillegg har SV tenkt å bruke 120.000 kroner på valgkampen i Bergen, ifølge organisasjonssekretær Pia Kalland.

Rød Valgallianse har felles valgkampsekretariat for Hordaland og Bergen og har også et felles valgkampbudsjett på totalt ca. 250.000 kroner.

— Av denne summen er det rimelig å tro at 150.000 kroner vil bli brukt på Bergen alene, og resten på aktivitetene i fylket ellers, sier fylkessekretær Stine Akre.