Snart kommer byrådet i Bergen til å legge frem et forslag om å selge 49 prosent av Bergen Kino til en privat eier.

— Det er sterke følelser knyttet til kinoen. De er sterke, men ikke rasjonelle, har kulturbyråd Gunnar Bakke (Frp) sagt.

— Jeg har ennå ikke hørt et eneste rasjonelt argument for delprivatisering av kinoen, sier Harald Schjelderup (AP).

Se til Stavanger

Motstanderne og tilhengerne er stort sett bare enige om å være uenige. Men hva betyr et eventuelt delsalg av Bergen Kino?

Bergens Tidende har sammenlignet Bergen Kino og SF Kino Stavanger der den private kinoaktøren SF Kino eier 49 prosent. Dette er en modell som kan være aktuell for Bergen. SF Kino har også tidligere sagt at de er interessert i å kjøpe seg inn i Bergen Kino.

- Spennende

Kinosjefen i Bergen, Elisabeth Halvorsen, er spent på innstillingen fra byrådet som trolig foreligger om noen uker.

— Dette har vært en prosess som har pågått en stund, så det er klart jeg er spent på hva vår eier ønsker å gjøre.

Halvorsen tror uansett ikke på noen endring over natten.

— Vi jobber mot de mål vi allerede har satt oss, nemlig å sørge for at folk i byen får et så godt filmtilbud som mulig. Det innebærer også filmfestivalen BIFF. Dessuten er vi opptatte av å ha en sunn økonomi. Vi har gjort betydelige kostnadskutt i det siste, noe som betyr overskudd og mulighet for vår eier å ta ut utbytte.

Godt eller dårlig filmtilbud?

Motstanderne av kinosalg er overbevist om at kinotilbudet kommer til å bli dårligere og mer kommersielt med en privat eier.

— Det vil over tid bli et press mot bredden i programmet, sier leder for Arbeiderpartiets bystyregruppe i Bergen, Harald Schjelderup.

Noen oppfatter kinoen som arvesølvet vårt, men realiteten er den at den er et aksjeselskap uten stor avkastning

Kulturbyråd Gunnar Bakke

Kulturbyråd Gunnar Bakke på sin side mener det er mulig å ivareta både bredden i tilbudet og filmfestivalen BIFF ved å sette betingelser i konsesjons- og salgsavtale.

— Som konsesjonsgiver kan kommunen stille noen krav til bredde i filmtilbudet, mener han.

Antall filmer

Bergens Tidende har sammenlignet kinotilbudet i Bergen og Stavanger. Det viser at SF Kino Stavanger satte opp 274 unike titler i fjor, mens Bergen Kino satte opp 244. Cinemateket i Stavanger holder visningene sine i kinoen, mens Cinemateket i Bergen og Bergen Filmklubb har egne visningssaler. Stavanger har ingen filmklubb.

Kinoene i Sandnes og Stavanger hadde tidligere en barnefilmfestival, men den ble lagt ned etter at kinoene fikk private eiere. Stavanger har i dag ingen filmfestival, men det arrangeres en kortfilmfestival i Sandnes. Bergen internasjonale Filmfestival, BIFF, er landets største filmfestival i antall filmer, med 176 unike titler i fjor.

Konklusjon:

Dersom man ser på kinotallene isolert sett, hadde altså den halvprivate kinoen i sør flere filmer å by på enn kommunale Bergen Kino. Men dersom man inkluderer Filmklubben, Cinematekene og Bergen Internasjonale Filmfestival BIFF, kunne bergenserne velge blant dobbelt så mange filmtitler som siddisene.

Frisk kapital eller piss i buksen?

Motstanderne og tilhengere av salg er også uenige om hvor økonomisk lurt det er å selge kinoen.

— Noen oppfatter kinoen som arvesølvet vårt, men realiteten er den at den er et aksjeselskap uten stor avkastning. Hadde det ikke vært for popkornsalget, så hadde den sannsynligvis gått i null, har kulturbyråd Gunnar Bakke tidligere uttalt til BT.

Et av hovedargumenter for salg, har vært at det vil tilføre kommunen frisk kapital.

— Dersom byrådet har behov for raske penger etter at de kuttet eiendomsskatten, børbyrådet heller foreslå å selge kinobygningen Magnus Barfot. Selvekinodriften kan da forbli ibergensernes eie, slik at Bergen kommune selv kan gjøre fortløpende vurderinger av om det årlige utbyttet skal pløyes tilbake til filmformål, eller tas til inntekt for bykassen, sier Harald Schjelderup.

Salgspris

Hvor mye 49 prosent av Bergen Kino kan bli solgt for, er usikkert. Konsernet Bergen Kino hadde en egenkapital på 91,5 millioner kroner i 2010. Ulike kilder har antydet en prislapp på mellom 50 og 100 millioner kroner. En av årsakene til at det er vanskelig å anslå verdien av kinoen, er dens eierandeler i flere andre selskaper, som for eksempel i kioskkjeden Location Norway, nettportalen Filmweb og Kinovasjon AS.

Driften av selve kinoen gikk med et overskudd på 8,7 millioner kroner i 2010. Inntekter fra kiosksalget kommer i tillegg til dette. Disse går dessuten gjennom selskapet Location AS, et selskap der Bergen kino eier 50 prosent. Totalt gikk konsernet Bergen Kino med et samlet resultat på 18,5 millioner før skatt. SF Kino i Stavanger fikk et resultat på 8,6 millioner kroner.

Konklusjon:

Bergen Kino går i dag med overskudd, også utenom kiosksalg. Dersom 49 prosent av Bergen Kino selges, tilføres kommunen et ukjent millionbeløp.

Pengegriske eller kulturbevisste?

Motstanderne av salg hevder at en ny, privat eier kun er opptatt av penger og vil ta ut store utbytter.

— I det lange løp vil en privat eier være mest opptatt av overskudd og utbytte. Det kan gå på bekostning av filmsatsingen i byen. Jo høyere pris byrådet krever fra den kommersielle kinoaktøren, desto større utbytte vil selskapet ønske å ta ut. Det sier seg selv, sier Harald Schjelderup.

Eiernes utbytte

I 2010 ble det tatt ut fire millioner kroner i overskudd fra kinoen i Stavanger og Sandnes, noe som var litt under halvparten av det samlede overskuddet dette året. I de to foregående årene gikk SF Kino Stavanger/Sandnes med et samlet overskudd på 22 millioner kroner, uten at det ble tatt ut utbytte. Hele dette overskuddet gikk altså tilbake til kinodriften.

Eieren av Bergen Kino, Bergen kommune tok ut et utbytte på tre millioner kroner i 2010. I en årrekke før det hadde kommunen ikke lovlig adgang til å ta utbytte av driften, fordi de stilte som garantist til et lån kinoen hadde tatt opp.

Konklusjon:

Både eierne av den halvprivate kinoen i Stavanger og den kommunale kinoen i Bergen tar ut omtrent like stort utbytte.

TILBUDENE: Sammenligning av kinotilbudet i Stavanger og Bergen. Kilder: Filmweb og SF Kino Stavanger.d
GRAFIKK