En kort oppsummering er på sin plass:

  • KrF har truet med å trekke seg fra byrådet dersom Høyre og Frp ikke stemmer for Kjøttbasaren-tunnelen slik de hadde avtalt.
  • Ragnhild Stolt-Nielsen har kommet med følgende ultimatum overfor sin egen Høyre-gruppe: Dersom de ikke stemmer for Kjøttbasaren-avtalen med KrF, så er hun ferdig som leder av byrådet.
  • Frp og Arbeiderpartiet har underskrevet en avtale hvor de lover å stemme for Kjøttbasaren-tunnelen når saken skal opp i bystyret. Felles for alle disse partiene og menneskene, er dette: ingen av dem ønsker å sende Bybanen i tunnel ved Kjøttbasaren. Så hvorfor går de inn for det?

Forklaringen på krangelen om Kjøttbasaren-tunnelen de siste ukene er som følger: de krangler ikke om Kjøttbasaren-tunnelen. Det politikerne i Bergen krangler om er hvilken reserveløsning som skal gjelde den dagen det blir klinkende klart at tunnelen ikke kan bygges.

Den reelle krangelen ligger bokstavelig talt mellom linjene. Alle deltakerne i bybanekarusellen er relativt sikre på Kjøttbasaren-tunnelen er så vanskelig å gjennomføre, at det aldri vil bli en realitet. Dette har alle faginstanser gjentatt til det kjedsommelige de siste månedene. Dermed blir det som ikke blir sagt, like viktig som det som faktisk uttales:

Da KrF fikk til en avtale med byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen, så lovet de å stemme for en Kjøttbasaren-tunnel. Mediene harselerte med at de bare fikk lagt til én setning i avtalen. Men for KrF var setningen viktig. Denne presiserte nemlig at bystyret skulle ta stilling til den kommende ekstrautredningen om tunnelen. I KrF sin verden, betyr dette at bystyret skal stemme over tunnelen. Når utredningen viser at det ikke går an å bygge den tunnelen, må de finne et alternativ; Bryggen-traseen.

Da H og Frp forrige uke forhandlet frem en avtale med Ap, var det én setning i denne avtalen som fikk KrF til å steile. Den som slår fast at Bryggen-traseen ikke skal være et alternativ dersom Kjøttbasaren-tunnelen ikke kan bygges. Verken denne eller i neste bystyreperiode. Dette var et bevisst forsvarsverk som tunnelkameratene Ap, Frp og H ville ha inn, for å legge dagtraseen død en gang for alle. Når de samtidig slår fast at Bybanens neste trasé skal til Åsane, så blir det klart at de må finne et alternativ: tunnelen i Peter Motzfeldt gate.

Under tirsdagens pressekonferansen til Ap, Frp og H, hvor de presenterte avtalen sin om Kjøttbasaren-tunnelen , presiserte politikerne flere ganger at Peter Motzfeldt-tunnelen ikke var nevnt med ett eneste ord i avtaleteksten. Det trengte den ikke, fordi den lå mellom linjene.

Når flertallet i bystyremøtet i dag muligens (?) går inn for å sende Bybanen inn i tunnel ved Kjøttbasaren, er dette etter all sannsynlighet et vedtak som i realiteten utsetter valget om trasé. Når fagfolkene i løpet av det kommende året leverer sin utredning av tunneltraseen, starter omkampen. Da står frontene tydelig frem fra skyggen av Kjøttbasaren:

Bryggen, eller Peter Motzfeldts gate.