• Se video nederst i artikkelen.

Kåre Ljones, i dag pensjonist, startet arbeidet med det som ble Statens vegvesen-kampanjen «Sei ifrå!» for 17 år siden.

— Den bygger på en egen filosofi, og er utradisjonell, sier Ljones, som regnes som kampanjens far.

Da Transportøkonomisk institutt (TØI) evaluerte tiltaket i 2007, fant de en nedgang blant skadede og drepte i alderen 16-24 som var 25 prosent større enn forventet i Hordaland og Sogn og Fjordane. Ifølge rapporten, er det «overveiende sannsynlig at «Sei ifrå!» er hovedårsaken til reduksjonen».

— Vi har greid å gjøre noe. Kampanjen har hatt effekt. Den er et eksempel på at det tross alt nytter, sier Ljones.

I en rapport fra CAST, et EU-finansiert forskningsprogram på trafikksikkerhet, blir «Sei ifrå!» trukket frem som en av de fire beste kampanjene i Europa.

Les også: Slik skal Kleppa bremse råkjørerne

Verdt 400 mill.

Den samfunnsøkonomiske nytteverdien av effekten på Vestlandet er beregnet til å være om lag 400 millioner kroner - etter at kampanjens kostnader på 21 millioner kroner er trukket fra.

Kampanjen består av kontroll, samt informasjon med budskapet «Sei ifrå!» til passasjerene. Ljones mener suksessformelen bygger på at den ikke er en holdningskampanje, men en atferdskampanje.

— En holdningsendring er ingen garanti for at ungdommene endrer atferd. Det vi bryr oss om, er at de følger fartsgrensen – ikke om de er enige i den eller ei. Vi prøver ikke å belære noen, men støtter det de fleste mener, sier han.

Grunntanken er at de fleste unge vil gjøre det som er rett. Derfor skal disse oppmuntres til å ta større ansvar.

— Kampanjen spiller på lag med de positive ungdommene, for at de skal ta styringen i ungdomsmiljøet. Ofte skjer jo det motsatte, at det er verstingene som påvirker den store mengden, sier Ljones.

En av detaljene i kampanjen er T-skjorter med budskapet «Sei ifrå!» påtrykt.

— Da jeg gikk av for tre år siden, hadde vi delt ut over 100.000 av dem bare på Vestlandet, sier han.

Les også: - Bør ikke få lappen før de er 23

Luker ut verstingene

Verstingene, de som hele tiden søker fart og spenning, er det politiets oppgave å ta seg av. De skal lukes ut gjennom utstrakt bruk av både synlige og skjulte kontroller der ungdom ferdes.

— For sånne folk er det bare inndragning av førerkortet som hjelper, sier Ljones.

Siden 2004 har også Rogaland hatt kampanjen. Kåre Ljones var med på å starte den opp der.

— Sammenlignet med snittet for de 15 foregående årene, er ulykkestallene nå halvert der nede, sier han.

Men da flere fylker på Sør- og Østlandet tok i bruk kampanjen, la de mer vekt på informasjon og skolebesøk, og mindre på politikontroller. TØI fant da «ingen sikre tegn på en reduksjon i skadetall».

— Det er så lite som skal til før du går vekk fra grunnfilosofien. De gjorde den om til en vanlig holdningskampanje. Da forsvant effekten, sier Ljones.

Les alle sakene om døden på veiene her.


Det har vært mange holdningskampanjer opp gjennom årene. Her et par av de siste, samt en klassiker fra 1989 (vær oppmerksom på at lyden på sistnevnte er lavere enn normalt).

Vet du om andre klassiskere? Tips leserne i kommentarfeltet nederst.

FAKSIMILE