Banneret er en del av kampanjen «Europeisk mobilitetsuke», der målet er å motivere til økt bruk av miljøvennlig transport. Hovedformålet med kampanjen er å få flest mulig til å la bilen stå, og heller gå, sykle eller bruke kollektivtransport til jobb og skole.

Det er Samferdselsetaten i Bergen Kommune som har det lokale ansvaret for kampanjen. De retter fokuset mot skoler og bedrifter, og skal hele uken gi informasjon og råd om hvordan man kan legge om til smartere transportløsninger.

Tirsdag trekkes vinneren av «Bergen i bevegelse», der skolene i Bergen konkurrerer om hvem som får flest elever til å gå eller sykle til skolen.

Kampanjen varer til 22. september, og arrangeres i 2000 europeiske byer.

Planlegger du å endre dine reisevaner denne uken? Si din mening her:

Rune Berentsen