Årsaka er at ruteselskapet har redusert rutetilbodet for den nordre og vestlege delen av Askøy.

Fromreide og Midtøy seier at innbyggjarane må syna overfor HSD at dette finn ein seg ikkje i. Kampanjen har som minstekrav at ruteselskapet må få tilbake arbeistutene i helgane, seier Fromreide. Underskriftskampanjen startar opp komande tysdag og varer i 14 dagar. (Kystradioen)