Brukerne av Strax-huset har engasjert seg stort i spørsmålet om hvor tilbudet skal ligge.

I dag fikk helsebyråd Hilde Onarheim overlevert 600 underskrifter fra brukere og ansatte som protesterer mot å flytte Strax-huset ut av sentrum.

Byrådsleder Monica Mæland har tidligere sagt til BT at Kværner-bygget på Damsgård er «det foretrukne alternativet». I dag påpekte Onarheim at ingen avgjørelse er tatt.

**Les også:

— Kjøp Florida til de rusavhengige**

- Fortsatt helt åpent

  • Spørsmålet er fremdeles helt åpent fra byrådets side. Vi jobber for fullt med å finne egnede lokaler, sa byråden på møtet med representanter for Strax-huset.

Hege R. Njøten, Veronica Skogvold og Anders Eriksen overleverte underskriftene på Onarheims kontor. De mener det kan være en mulig løsning å dele opp de ulike tilbudene i huset, men mener at de ikke bør ligge for langt fra hverandre.

— Det viktigste er at tilbudet blir sentrumsnært for å sørge for at vi når frem til brukerne. Vi er redde for at Strax-huset, hvis det blir liggende for langt unna, blir bortprioritert i en hverdag som handler om å skaffe penger og stoff, sier de.

Flere alternativer i sentrum er lansert, blant annet Strømgaten, Håkonsgaten og Janebakken.

— Vi er positive til flere av de stedene vi har sett på i sentrum, sier Njøten.

**Les også:

Legges til et av byens mest belastede områder**

Avgjøres før sommeren

Onarheim sier at avgjørelsen vil komme før sommeren.

— Det må vi få til. Samtidig må vi regne med at selve flyttingen kan ta litt tid, hvis det betyr at gamle leietakere må finne nye lokaler. Vi er derfor i dialog med Franciskus-søstrene om å forlenge leiekontrakten i ett år eller halvannet, dersom det blir nødvendig, sier Onarheim.

- Kan byrådet gå inn for flytting til Damsgård på tvers av et unisont råd fra brukere og ansatte ved Strax-huset?

— Det vil jeg ikke kommentere, men vi er opptatt av å gi et godt tilbud, samtidig som vi ønsker å redusere miljøet i Nygårdsparken, sier hun.