— Bare fire timer til Oslo? Da må det gå fort. Da hadde jeg kanskje reist oftere med tog til Oslo, sier Ruth Fauskanger idet hun haster videre mot perrongen.

— Hvor langt skal du i dag?

— Bare hjem til Arna. Men nå må jeg skynde meg.

Gunn-Vivian Eide, Venstres 3.-kandidat til stortingsvalget fra Hordaland, tok oppstilling fremfor perrongene sammen med noen partiungdommer litt før klokken 14.30 fredag ettermiddag.

Også på Voss og Oslo S

Etter knappe ti minutter, da BT kom forbi, fylte navnene godt over halve førstesiden.

— I dag har vi planer om å stå her til siste Oslo-toget går ved 16-tiden. Deretter kommer vi igjen onsdag og torsdag i påskeuken og 2. påskedag, når folk kommer hjem igjen fra påskefjellet, sier Gunn-Vivian Eide.

Hun opplyser at Venstre på Voss også vil aksjonere på jernbanestasjonen, og det samme vil Venstre sentralt på Oslo S.

— Venstre har et klart formulert mål for norsk jernbane i Nasjonal Transportplan. Vil vil ned i fire timers kjøretid mellom Bergen og Oslo innen 2020. Derfor kaller vi denne kampanjen for 4-20-20. Og det er fullt mulig å greie dette dersom det finnes nok politisk vilje til det, sier Eide.

Penger på statsbudsjettet

— I forslaget til Nasjonal Transportplan går regjeringen inn for å la innkortingen av Bergensbanen vente til intercitynettet rundt Oslo er bygget ut. Mener Venstre det er mulig å korte inn Bergensbanen fra 6,5 til 4 timer i samme tidsrom uten å ta fra intercityopprustningen?

— Ja, det mener vi. Og vi mener det skal la seg gjøre uten lånefinansiering, ved å bevilge pengene som trengs over statsbudsjettet.

Det er ikke småtterier som trengs for å kutte togtiden mellom Bergen og Oslo med 2,5 timer. Regiondirektør for Jernbaneverket region vest, Lars Stendal, mener det trengs rundt 20 milliarder kroner. Venstre er litt mer optimistisk og tror 17 milliarder vil holde.

Politisk vilje?

Den største biten i dette er Ringeriksbanen, som er beregnet til vel syv milliarder kroner. Den alene vil korte togtiden Bergen-Oslo med en knapp time. I kommentarene til regjeringens forslag til NTP har de borgerlige partiene signalisert vilje til å prioritere opp Ringeriksbanen på linje med intercityutbyggingen rundt Oslo.

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete og SVs samferdselspolitiske talsmann Hallgeir Langeland har også gitt uttrykk for at de svært gjerne skulle sett Ringeriksbanen høyere oppe.

— Det er tydelig at Arbeiderpartiet holder igjen her, sier Gunn-Vivian Eide.

Hvor sterk den politiske viljen egentlig er får vi vite når Stortinget starter behandlingen av Nasjonal Transportplan en gang etter påske.

Ville du reist oftere med Oslo-toget om det tok fire timer? Diskuter saken her.

Rune Nielsen