Samferdselsutvalget i Hordaland har vedtatt å gå inn for en omlegging av taxireglementet. Formålet med omleggingen er å stimulere til økt konkurranse mellom taxiselskapene, noe som skal komme kundene til gode både i form av pris og økt tilgjengelighet.

I Bergen kjøreområde er det i dag tre taxisentraler, Bergen Taxi er den desidert største med 450 løyver, Norgestaxi har 178 og Taxi 1 har 67 løyver.

Fri overgang

Alle løyvene har tilknytning til en bestemt sentral. Det er i dag ikke mulig å ta med seg løyver over til en konkurrerende sentral. Eneste mulighet har vært å søke om løyver som blir ledige i en konkurrerende sentral for deretter å levere inn opphavlig løyve.

Denne ordningen er nå foreslått opphevet av Samferdselsutvalget. Det betyr adgang til fri overgang mellom sentralene. Tanken bak er å oppnå større fleksibilitet og en mer effektiv utnyttelse av kapasiteten.

Knekker piratene

Daglig leder i Taxi 1, Robert Aasmul, hilser nyordningen velkommen.

— Etter mange år med et stivbent system åpner man nå for en sunn konkurranse mellom selskapene, noe som helt sikkert vil gi seg utslag i kortere drosjekøer og et generelt sett bedre tilbud til publikum, sier han.

— Det er ingen tvil om at mankoen på drosjer til tider er et stort problem i Bergen. Det er nok å se på drosjekøene på Ole Bulls plass en lørdagskveld for å konstatere det. Dermed får piratdrosjene også fritt spillerom. Vi kan ikke klage og syte over at pirattaxiene florerer så lenge det ordinære drosjetilbudet er som det er. Vi må heller angripe problemet fra en annen side, det vil si å sørge for at tilbudet av lovlige drosjer blir så godt at piratdrosjene mister sin tiltrekningskraft, sier Aasmul.

Sjåførkrise

Han har stor tro på at omleggingen som nå er underveis, vil bidra til dette. Innstillingen fra Samferdselsutvalget skal endelig vedtas av Hordaland fylkesutvalg senere i vår.

— Det store problemet for oss nå, er å få bemannet de drosjene vi har, sier Aasmul.

— Bare i vårt selskap mangler vi pr. i dag minst 30 sjåfører, og vi jobber intenst for å rekruttere nye som kan jobbe på heltid, sier han.

Ørjan Deisz