De to siste årene har Norgestaxi hatt avtale om pasientkjøring frem og tilbake til sykehus, fastlege og fysioterapeuter i Bergen, Sund, Fjell og Askøy kommune.

Ved årsskiftet går denne avtalen ut og Helse Bergen har utlyst nytt anbud. Nå søker også Bergen Taxi og Taxi 1 om pasientkjøring i bergensområdet. I tillegg har Tide Reiser A/S meldt seg på. Busselskapet ønsker å drive pasienttransport med den såkalte helsebussen.

Syketransporten i bergensområdet omfatter mellom 120.000 og 150.000 kjøreoppdrag pr. år. Avtalen til Norgestaxi har hatt en verdi på ca 20 millioner kroner årlig.

Mye kritikk

Norgestaxi har måttet tåle mye kritikk fra brukerne i de to årene selskapet har hatt jobben med sykekjøring i Bergen. Svært mange pasienter er blitt forsinket til behandlingstimene fordi drosjen ikke har hentet dem i tide.

Mange har også måttet vente svært lenge på transport hjem etter time hos lege eller innleggelse på sykehus.

Helse Bergen administrerer også sykekjøringen i de andre kommunene som tilhører lokalsykehusområdet i Helse Bergen. I disse kommunene har de lokale drosjeselskapene levert inn anbud på sykekjøring.

Liten konkurranse utenbys

Seksjonsoverlege for akutt medisinsk seksjon i Helse Bergen, Guttorm Brattebø, opplyser at i flere av disse kommunene er det bare en tilbyder til kjøringen.

I Øygarden og Samnanger kommuner er det ingen som har meldt sin interesse.

De enkelte tilbudene vil nå bli gjennomgått. De nye avtalene skal gjelde fra årsskiftet.