— Vi har ikke råd til å miste et tilbud til rusavhengige i Bergen. Tilbudet brukes av veldig mange rusavhengige, både fra Askøy, Bergen og andre steder, sier Marita Moltu (KrF).

I et brev undertegnet alle gruppelederne i Bergen bystyre, ber Moltu om at styret i Helse Vest omgjør beslutningen om å si opp driftsavtalen med Askøy Blå Kors.

Dette har ikke Bergens rusavhengige og vi som kommune råd til

Driftsavtalen blir trolig sagt opp i løpet av de første månedene på nyåret.

Politikerne viser til at tilbudet på Askøy har eksistert i nesten 50 år og at klinikken har opparbeidet seg solid kunnskap, erfaring og kompetanse på behandling av rusavhengige.

  • Vi har et håp om at styret vil se på dette på nytt, sier Moltu (bildet.

- Glad for støtten

«Dersom tilbudet ved Askøy Blå Kors blir tatt vekk, vil de godt voksne rusavhengige, med pasientrettigheter, mangle et nødvendig behandlingstilbud innenfor regionen, og dessuten vil kompetansen som denne klinikken har bygget opp nå gå tapt.

Denne kompetansen vil det ta lang tid å bygge opp igjen når en senere vil måtte se behovet i øynene. Dette har ikke Bergens rusavhengige og vi som kommune råd til», heter det i brevet.

  • Jeg er veldig glad for støtten fra politikerne, sier styreleder for klinikken, Helge Taranrød.

All usikkerheten om klinikkens videre fremtid har gjort at mange av fagpersonene nå har begynt å se seg om etter nytt arbeid.

  • Dette er veldig synd. Vi ser et veldig stort behov for vårt behandlingstilbud, sier Taranrød videre.

De har klaget på avgjørelsen til Helse Vest, men klagen ble nylig avvist.

  • Vi har juridisk bistand, men det er for tidlig å si hva vi skal gjøre videre med saken, sier Taranrød.
Om vi går tilbake på de lovnadene om avtaler som vi har inngått, så bryter vi reglene

- Bedre tilbud

Eierdirektør i Helse Vest, Ivar Eriksen, mener brevet kommer for sent.

  • Vi har hatt en konkurranse der vi tildelte avtaler ut ifra objektive kriterier. Om vi går tilbake på de lovnadene om avtaler som vi har inngått, så bryter vi reglene, sier Eriksen.

Kalfaret behandlingssenter, Stiftelsen Bergensklinikkene var blant dem som fikk nye fireårige avtaler med Helse Vest. I tillegg fikk tre institusjoner i Rogaland avtaler.

Klinikken på Askøy var blant dem som ikke fikk fornyet avtalen.

— De nye avtalene gir et mer fleksibelt tjenestetilbud til pasientene og bedre muligheter for samhandling, uttalte administrerende direktør Herlof Nilssen i en pressemelding i november.

Han sa videre at de nye avtalene ville gi et bedre tilbud til de rusavhengige på Vestlandet.

Hva syns du om den planlagte nedleggelsen?