ATLE ANDERSSON

— Visuell forsøpling, hevder aksjonsgruppen om prosjektet.

— Majestetiske konstruksjoner, svarer elverkssjef Ole Vidar Lunde i Fitjar Kraftlag.

Rundt 30 vindmøller med en høyde på opptil 150 meter kan om få år trone mot himmelen på Midtfjellet, like øst for Fitjar sentrum.

Lørdag skrev BT om vindkraftprosjektet på Selbjørn i Austevoll. Her har Statkraft nylig søkt NVE om konsesjon etter at kommunestyret har gitt grønt lys. I nabokommunen Fitjar kan det bli bygd et vindkraftverk med en årsproduksjon som er 2,5 ganger større enn anlegget på Selbjørn. Kapasiteten tilsvarer energiforbruket til rundt 15.000 husstander.

«Høyt konfliktnivå»

Lokale motstandere har alt dannet aksjonsgruppe mot prosjektet. Anført av tidligere Ap-ordfører Kjell Nesbø ber de Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Fylkesmannen i Hordaland om å stoppe det de kaller et «miljø- og naturødeleggende prosjekt».

— Fitjarfjellet er et område med høyt konfliktnivå, skriver aksjonsgruppen i et brev til NVE.

I fylkesdelplanen for vindkraft i Hordaland, er det fastslått at vindmøllene bør lokaliseres slik at de ikke kommer i vesentlig konflikt med områder som er viktige for naturvern, kulturminner og friluftsliv.

Motstanderne fremhever Fitjarfjellet som attraktivt utfartsområde med gode jaktmuligheter. De frykter dramatiske konsekvenser for fugleliv, kulturminner og hevder støyplagen fra de svære installasjonene er undervurdert i kraftlagets melding til NVE.

«Godt prosjekt»

Elverksjef Ole Vidar Lunde vil ikke kommentere motstandernes argumenter, utover å fastslå at alle instanser, eksperter og interessegrupper skal få si sin mening i utredningsprosessen før det blir tatt endelig avgjørelse om å sende konsesjonssøknad.

— Uten plunder og heft kan konsesjonssøknaden sendes ved årsskiftet 2005/2006, sier Lunde til BT. Dermed kan de første vindmøllene være på plass i slutten av 2007.

— Det er hevet over tvil at dette er et energimessig godt prosjekt. Vi har behov for mer energi i Norge, og her får vi mye strøm for hver investerte krone, sier Lunde.

Spanderte tur

Aksjonsgruppen reagerer på at Fitjar Kraftlag har spandert vindkraft-ekskursjon til Danmark på lokalpolitikerne og kommunens sentraladministrasjon. Lokale interesseorganisasjoner eller aksjonsgruppen ble ikke invitert, noe de mener ikke lover godt for et fremtidig samarbeid.

— Vi arrangerte turen til Danmark fordi det var et ønske fra flere politikere om å få se nærmere på vindparker. Hensikten var ikke å omvende politikere til å bli vindkraftentusiaster. Målet med reisen var utelukkende kunnskapsformidling, sier Lunde.

Prosjektet vil koste et sted mellom 600 og 800 millioner kroner, og årsproduksjonen er beregnet til rundt 300 GWh. Fitjar Kraftlag har fått BKK og Sunnhordland Kraftlag (SKL) til å tenne på prosjektet.

— Vi kan ikke påta oss et så stort utbyggingsprosjekt alene. Derfor er vi i ferd med å inngå en samarbeidsavtale med BKK og SKL om å opprette et eget vindkraftselskap, opplyser elverkssjef Lunde. BKK og SKL går inn med fire millioner kroner hver i det nye selskapet.

BT LØRDAG: Faksimile av lørdagens BT-artikkel om vindkraftprosjekter på Vestlandet.