nasjonal transportplan JOHN LINDEBOTTEN john.lindebotten@bergens-tidende.no Natur og Ungdom har bestemt seg for å kjøre frem Ringvei Vest i Bergen som en nasjonal kampsak i den brede mobiliseringen mot Nasjonal Transportplan.— Det vil si at vi vil bruke ekstra mye krefter på bekjempe Ringvei Vest, sier lederen for Natur og Ungdom, Elin Lerum Boasson, til Bergens Tidende.Stortingsrepresentant Ågot Valle, SV, er helt enig med lederen for Natur og Ungdom. Manglende evne - Ringvei Vest er et strålende eksempel på manglende evne til å prioritere. Pengene som er avsatt til Ringvei Vest bør gå til bybanen. Hvis ikke bybanen blir bygget nå, vet ikke jeg når den kan komme, sier Ågot Valle. Hovedargumentet mot Ringvei Vest, som er planlagt bygget mellom Sandsli/Kokstad og Fyllingsdalen/Loddefjord, er at den legger til rette for ensidig bruk av personbil og at den undergraver passasjergrunnlaget for bybanen. I regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan, er Ringvei Vest tilgodesett med 500 millioner kroner, mens en samlet utbygging er beregnet å koste rundt 2 milliarder. Ringvei Vest er rangert helt på topp i Bergensprogrammet. Gul stripe Ågot Valle understreker at SV ikke er imot enhver bruk av penger til bedre veier.- Vi mener det er et rimelig krav at riksvegnettet rustes opp slik at det overalt er gul stripe og hvite kanterStortingets samferdselskomiti har nå startet behandlingen av Nasjonal Transportplan, og saken står på Stortingets dagsorden fra ca. 15. februar. Fra hele landet strømmer det nå lokalpolitikere til hovedstaden for å hente penger til veger i sine distrikter. Ny jernbanetunnel SVs medlem i samferdselskomitien, Inge Myrvoll, innrømmer at det en stri tørn å holde oversikten.- Men vi forsøker å legge an en litt annen tenkemåte enn de fleste andre partiene. I de store byområdene er vi mest opptatt av hvordan man kan få kollektivløsninger til å fungere. I Bergen inkluderer det for vår del ny jernbanetunnel gjennom Ulriken. Vegpengene vil vi fordele mer av utover i distriktene for å heve standarden. Rullestadjuvet på E 134 er et slik prosjekt som vi støtter. Bro over Dalsfjorden - Ellers i Hordaland er vi opptatt både av å bedre standarden og øke sikkerheten mot ras på vegene i Hardanger. Vi mener Stortinget er forpliktet til å satse penger på Rv. 13, sier SVs Inge Myrvoll.Han legger til at SV er imot store broprosjekter bare for å bli kvitt en ferge, men med ett unntak.- Dalsfjordforbindelsen, med bro over Dalsfjorden i Sunnfjord mener vi er et godt vegtiltak for distriktet.