Det er med andre ord en klassisk lokaliseringsstrid som er under utvikling, etter at statsråd Knut Storberget har slått til lyd for å skille ut et eget direktorat for kriminalomsorg. Etter alt å dømme blir det et finaleoppgjør mellom Bergen og Oslo når regjeringen tar standpunkt om stedsvalg senere i vår.

Men både Stavanger, Sandnes, Fredrikstad, Sarpsborg og Modum har allerede gjort sin hoser grønne overfor justisministeren.

Det er likevel ikke det store antallet nye arbeidsplasser det denne gangen står om, trolig bare 24 i første omgang.

Flere Ap-politikere har det siste halvåret prøvt å påvirke så godt de kan. Kommunalråd Ruth Grung har sammen med stortingsrepresentantene Hilde Magnusson Lydvo og Ingrid Heggø – som begge sitter i justiskomiteen – hatt møter med den politiske ledelsen i departementet. Lobbyvirksomheten har også gått i flere retninger, ikke minst for å få politiet og domstolene engasjert.

Faglige argumenter

Per S. Våge, som er direktør for Kriminalomsorgen Region Vest, fremhever på sin side en rekke faglige argumenter for å plassere det nye direktoratet i Bergen. Det vil bl.a. kunne dra stor nytte av viktige utdannings— og forskningsinstitusjoner, og det er dessuten etablert gode behandlingsprogram i samarbeid med helse- og velferdsetater.

– Det er for øvrig på tide å satse mer på andre regioner enn bare Oslo-området når det gjelder etablering av nye statlige etater. Erfaringen med direktorater som er plassert i andre større byer, er utelukkende positive. De har høy faglig kvalitet. Oljedirektoratet i Stavanger og Fiskeridirektoratet her i Bergen er gode eksempler, nevner Våge.

Han er også overbevist om at det er prinsipielt viktig å ha en geografisk avstand mellom direktoratene og den politiske ledelsen i departementene, rett og slett av hensyn til nødvendig uavhengighet og rettssikkerhet, slik det er påpekt bl.a. fra Det juridiske fakultet i Bergen.

Vil opprettholde «trykket»

Ruth Grung forsikrer at det ikke er så mye hensynet til antall nye arbeidsplasser som ligger bak hennes engasjement. Vel så viktig er det å sette Arbeiderpartiets radikale politikk når det gjelder straff og ettervern ut i livet. Bergen, med alle sine fagdisipliner på dette området, er bedre skodd enn andre byer, mener hun.

Hilde Magnusson Lydvo sier at det er viktig å opprettholde det brede politiske «trykket» til fordel for Bergen. Hun har godt håp om å lykkes, for de faglige argumentene tilsier at Storberget satser på Vestlandet, slik hun ser det.

Dårlig samvittighet i Sp

Også den andre regjeringspartneren, Senterpartiet, har klatret på barrikaden. Årsmøtet i Hordaland Senterparti vedtok nylig en resolusjon som munnet ut i at direktoratet bør legges til Bergen.

Nestleder i partiets stortingsgruppe, Rune J. Skjælaaen, har et hjertesukk:

– Hovedargumentet for å velge Bergen er de faglige hensyn. Dessuten har vi i mitt parti ikke greid å innfri løftet om å flytte ut flere tusen statlige arbeidsplasser fra Oslo! Men Soria Moria-erklæringen er krystallklar, for den sier at nye etater og arbeidsplasser skal plasseres andre steder enn i hovedstaden, sier han.

SE TIL BERGEN, STORBERGET: Kommunalråd Ruth Grung er en av flere Ap-politikere som jobber for å få det nye direktoratet for kriminalomsorg lagt til Bergen.