De to mennene hadde drukket tett, og da 21-åringen toppet kvelden med åtte whisky på et utested i byen, begynte ting å gå galt.

Ambulansepersonell måtte tilkalles for å ta hånd om 21-åringen, men den fulle mannen opptrådte truende, og var ute av stand til å ta vare på seg selv.

Da politiet kom gikk de to mennene løs på de to polititjenestemennene med blant annet slag og spark. I dommen heter det at det av allmennpreventive grunner er viktig å reagere sterkt overfor dem som utøver vold mot politi, og på denne måten hindrer lovlig tjenesteutøvelse.