«Det må for eksempel anses som unødvendig å kameraovervåke innsattes kjønnsorganer for at en forsvarlig vurdering av innsattes helsesituasjon skal kunne foretas», skriver Sivilombudsmannen på sine hjemmesider.

Det skriver Stavanger Aftenblad.

Det var under et besøk i sentralarresten ved Hordaland politidistrikt at Sivilombudsmannen ble klar over at også innsattes toaletter på cellene ble kameraovervåket. Til Sivilombudsmannen skriver politidistriktet at overvåkningen av cellene ved flere anledninger har fanget opp tilfeller av selvskading og at selvskading også kan foregå i «toalettområdet».

Skal lese rapporten

Sivilombudsmannen parerer med at gode intensjoner ikke er tilstrekkelig til at enhver form for kameraovervåking kan aksepteres. Sivilombudsmannen mener at «toalettovervåkingen» innbærer et inngrep i innsattes rett til privatliv.

— Hvis Sivilombudsmannen mener at det ikke er tungtveiende nok, må vi se på det, sier Jon Reidar Nilsen er visepolitimester i Hordaland politidistrikt.

Han har ikke lest rapporten ennå, men uttaler seg på generelt grunnlag.

— Vi skal sette oss inn i rapporten og følge opp punktene Sivilombudsmannen har kommet med, sier Nilsen.

Visepolitimesteren opplyser at overvåkningskameraene ble skaffet etter en nasjonal, offentlig innkjøpsprosess, og montert etter spesifikasjoner fra Politidirektoratet.

Dublering

Sivilombudsmannen reagerer også på at Hordaland politidistrikt benytter seg av dublering. Altså at flere arrestanter plasseres på samme celle. Ifølge politidistriktet skjer dette så godt som hver helg i de såkalte drukkenskapscellene.

Sivilombudsmannen ber nå Hordaland politidistrikt om å gi en vurdering på om hensynet til arrestantens personvern anses tilstrekkelig ivaretatt ved dublering.

— Årsaken til at vi dublerer, er at vi ikke har kapasitet. Vi kan ikke avvise noen, sier Nilsen.

Drukkenskaparresten er fra midten av 1960-tallet, og altfor liten, ifølge visepolitimesteren.

Kameraovervåker stripping

Hordaland politidistrikt får også kritikk for kameraovervåking av visitasjonssituasjoner, såkalt «stripping».

Sivilombudsmannen mener at kameraovervåking er overflødig så lenge to polititjenestemenn er til stede på cella under visitasjonen.

— Det er jeg enig i. Vi bruker celler for å visitere, og kameraene lar seg ikke slås av. Vi må eventuelt lage en ordning der vi dekker dem til, sier Nilsen.

Kritikk

På sine hjemmesider viser Sivilombudsmannen til politiarrestforskriften som sier at en politiarrest kan være utstyrt med teknisk utstyr som kameraovervåking, i den grad det er nødvendig for å ivareta kommunikasjon og sikkerhet. Videre heter det at slikt teknisk utstyr kan benyttes kun «for å ivareta den innsattes helseforhold».

«Hensynene som ellers begrunner bruk av overvåking vil i slike tilfeller bli ivaretatt gjennom de ansattes fysiske nærvær. På denne bakgrunn er politidistriktets praksis, med rutinemessig overvåking av enhver visitasjonssituasjon, ikke forenelig med regelverket og må derfor kritiseres», skriver Sivilombudsmannen til Hordaland politidistrikt.