• En tredel av bussene i Bergens-området er utstyrt med kameraer. Det merkes, sier markeds- og informasjonssjef Kaare Enæs i Tide Buss.

Effekten av overvåkingskameraene gir seg særlig utslag på hærverkstatistikken.

— Vi har registrert færre tilfeller av hærverk siden vi begynte å montere kameraene, sier Enæs.

I fjor måtte ti av Tides passasjerer møte selskapet i konfliktrådet. De fleste sakene gjaldt hærverk, og det var kameraenes fortjeneste at synderne ble tatt.

— Vi monterer kameraer på alle nye busser. Totalt har 20 prosent av våre 1000 busser utstyret, og det er jo disse bussene vi bruker mest, sier informasjonssjefen.

Det var overvåkingskameraene som ga politiet sterke nok bevis til å sikte den 19 år gamle voldsutøveren på bildet på BTs førsteside. Han sitter nå varetektsfengslet i Bergen for disse og flere andre tilfeller av vold.

Alle nyansatte bussjåfører i Tide går også gjennom et konflikthåndteringskurs.

— Dette er noe vi har fokus på nærmest hele tiden. Målet med kursene er å gjøre sjåføren i stand til å løse en konflikt uten å bli skadet, sier hovedverneombud Per Olav Bessesen.