De totalt 270 fotoboksene langs norske bilveier utgjør i dag ingen stor trussel for fartssynderne. Det finnes nemlig bare kamera i 45 av dem, mange av boksene er svært sjelden i bruk.

Nå blir det imidlertid andre boller.

Samferdselsminister Torild Skogsholm (V) har besluttet at samtlige fotobokser skal være i kontinuerlig drift. De skal utstyres med digitale kamera.

— Det blir mye mer effektivt og mer lønnsomt, sier Skogsholm til Nettavisen.

Frem til nå har bruken av digitale kamera kun vært et forsøksprosjekt, men departementet har besluttet at ordningen skal bli permanent.

— Vi har veldig tro på digitalisering av fotobokser. Vi er allerede i gang med utskiftingen, og kommer til å ha skiftet ut alle kameraene innen få år, sier statsråden.

I 2001 ble 72.000 bilister tatt etter å ha råkjørt forbi en fotoboks. Totalt bidro disse fartssynderne med 72 millioner kroner til statskassen.

Antallet bøter ville vært langt høyere om det hadde vært kamera i alle bokser. Ifølge Nettavisen ville da hele 600.000 måttet punge ut for ikke å ha overholdt fartsgrensen.

Mens samferdselsministeren går til innkjøp av 270 nye kamera, planlegger Vegdirektoratet å sette ut nye bokser.

— Det er ikke foretatt noe endelig vedtak, men det er snakk om å bygge ut mellom 200 og 300 punkter til. Vi har undersøkt en del strekninger, og funnet rundt 100 steder som egner seg for ATK (Automatisk Trafikkontroll, red.anm.). Hvorvidt vi får en utbygging her, kommer an på politiet, sier avdelingsdirektør Finn Harald Amundsen i Vegdirektoratet.