ARNE COLLIANDER arne.colliander@bt.no

Sotrabuen hadde også brukt grovere uttrykk, og ble dømt for dem. I tillegg prøvde han å bite den kvinnelige lensmannsbetjenten, og uttalte at han var hiv-positiv. Han truet dessuten politikvinnens mannlige kollega med «å slå ham i hjel når han traff ham utenfor tjenesten». Lensmannsbetjentens familie skulle også få unngjelde.

Foranledningen var en pågripelse de to lensmannsbetjentene foretok etter en drosjetur tiltalte ikke ville gjøre opp for. Natt til julaften 1999 ble han kjørt fra Bryggen til Sotra, men slo seg vrang da han ble presentert for regningen for turen. Under tumultene som oppsto, slo han til den kvinnelige drosjesjåførens samboer, som også var med i taxien.

Alt dette begikk 31-åringen i løpet av en time.

Midhordland herredsrett har nå behandlet tiltalen mot mannen. Under tvil kom retten til at normen med ubetinget fengsel for denne typen lovbrudd kunne fravikes. 31-åringen ble derfor dømt til en betinget fengselsstraff på 45 dager, pluss 45 timers samfunnstjeneste. Han må også betale saksomkostninger med 5000 kroner — og taxiregningen på 700 kroner, den som utløste all elendigheten.