Det var i debatten om E16 mellom Voss og Bergen at ordene falt. SVs Tina Åsgård fremmet forslag om at bystyret skulle gå inn for at dette er den viktigste samferdselssaken i Hordaland.

Les hele interpellasjonen her

Forslaget hennes for vedtak var:

Bergen bystyre anser at prosjektet for å modernisere veien og jernbanen mellom Arna og Voss for å være det viktigste store samferdselsprosjektet for Bergen, ved siden av bybaneutbyggingen. Andre større samferdselsprosjekter i Hordaland har lavere prioritet enn disse.

Liten luremus

Det imponerte ikke Frps Eiler Macody Lund. Han mente SV prøvde å lure bystyret til å prioritere denne saken, og at flere andre veiprosjekt derfor skulle nedprioriteres.

— Dette bystyret lar seg ikke lure. I alle fall ikke av en liten luremus fra SV, sa han.

Det satte i gang et stort rabalder i bystyret.

— Jeg protesterer på at Tina Åsgård og SVs forslag blir omtalt som luremus fra bystyrets talerstol, sier Oddny Miljeteig (SV).

Ordfører Trude Drevland protesterte først ikke da uttalelsen falt, men takket Miljeteig for å ha irettesatt Lund, og støttet kritikken helhjertet.

— Dette er svært diskriminerende og overhodet ikke egnet uttalelsesform fra denne talerstolen.

Ikke akseptabelt

Marte Mjøs Persen (Ap) gikk deretter på talerstolen. Hun takket først Drevland for påpakningen, men ville likevel uttale seg til forretningsorden og dagsorden.

— Den måten å omtale representanter på kan ikke bystyret finne seg i. Det ordet er nedsettende og kvinnediskriminerende. Jeg vet at Tina Åsgård er en av de tøffeste her i bystyret, men måten jeg kjenner meg nå kan være talende for hvordan dette oppfattes.

Persen ba ordføreren ta en prat med Lund.

— Han bør bes om å gi en unnskyldning.

Beklaget uttalelsen

Før ordføreren fikk anledning til det gikk representant Lund selv på talerstolen. Overfor BT mente han først at det burde være greit å bruke et slikt uttrykk i bystyret, når uttrykket ble brukt på Stortinget. Men konfrontert de sterke reaksjonene la han seg flat:

— Det var ikke meningen å støte noen kvinner i bystyret. Jeg brukte et uttrykk som blant annet ble brukt under Storingets behandling av Grunnloven, av Michael Tetzschner i Høyre. Men jeg beklager at jeg brukte det, og jeg håper alle kan motta min unnskyldning.

Tok kaken

Tina Åsgård selv mener dette er et debattnivå som ikke hører hjemme i bystyret.

— Jeg er vant til mange ubehøvlede utsagn fra den kanten,men dette tok i grunnen kaken

Hun er glad for at Lund ba om unnskyldning, og mener det var på sin plass.

— Jeg håper han lærer av denne hendelsen og de reaksjonene den skapte. Forfremtiden håper jeg vi kan fokusere på å diskutere politikk, ikke usakligeutsagn fra representanter fra Frp, sier Åsgård.

Forslaget hennes fikk forøvrig bare støtte fra partiene SV, Rødt, Venstre, MDG og Byluftslisten, og falt.