I dag må toppledelsen for selskapet Lemminkäinen stille på møte hos Statens vegvesen for å forklare den mangelfulle brøytingen de siste dagene på veiene over Kvamskogen og i Hardanger.

— Vi er klar over at brøytingen og strøingen ikke har vært god nok flere steder. Siste døgnet har det vært problematisk på fylkesveg 7 over Kvamskogen. Heller ikke ryddingen av snø fra busslommer og noen gang- og sykkelveier er gjort slik det er stilt krav om i kontrakten med entreprenøren, sier byggeleder Bente Bergstø i Statens vegvesen i en pressemelding.

Beklager

Arbeidet med vintervedlikeholdet av veinettet i regionen er satt ut på kontrakt til et entreprenørselskap. Selskapet Lemminkäinen har i sin tur hyret inn en driftsentreprenør til å utføre arbeidet. Lederen for dette firmaet, Trond A. Johnsen i Norheimsund, beklager overfor BT den dårlige brøytingen.

— Vi har jobbet i ett, men det har ikke vært godt nok. Jeg beklager, sier Johnsen. Selskapet hans utfører brøytingen på strekningen mellom Granvin og Kvamskogen.

Forventer rask bedring

Det er imidlertid ledelsen i hovedentreprenøren Lemminkäinen som i dag er kalt inn på teppet hos veimyndighetene i Hordaland. På møtet stiller også regionvegsjef Helge Eidsnes. Veimyndighetene sier de forventer en rask bedring.

Lemminkäinen har drifts- og vedlikeholdsansvaret for veinettet i Voss og Hardanger.

— Entreprenøren har også lovet å sette inn to ekstra biler, med underliggende skjær og høvel for å bedre situasjonen over Kvamskogen, sier byggeleder Bente Bergstø.

Bergstø sier hun er like fortvilet som trafikantene over forholdene.