— Det er altfor mye ukultur i trafikken. I dag er det en veldig liten sjanse for å bli tatt i en trafikkontroll, sier Henning Bjurstrøm, leder i foreningen.

Han synes det er et dårlig tegn at antall kontroller går ned.

— Politibiler på veien får folk til å tenke seg om. Dessverre er det slik at noen av oss prøver å være lovlydige, mens andre gir blaffen. Det kan de gjøre med veldig liten risiko.

Bjurstrøm skulle gjerne sett at det var høyere bøtesummer - i alle fall for dem som kunne tåle det.

  • 5000 kroner for en uføretrygdet som bommer på et skilt kan være halvparten av månedsinntekten. For andre, en ung jypling i BMW 320i - en sånn liten spreking - kan det være et skuldertrekk.

Trygg Trafikk holder med Politiets Fellesforbund. Også de vil ha mer penger til politiet.

  • Manglende penger til å gjennomføre kontrollene er nok en medvirkende årsak. Jeg har ikke tro på at folk kjører penere nå enn for ett år siden, sier Arne Aase i Trygg Trafikk.

Til liks med de trafikkskadede, etterlyser Aase mer synlig politi. Det er med på å holde farten nede på de norske gater og veier, mener han.

  • Når farten er normal, skjer det vanligvis færre ulykker. Slik sett burde vi sett veldig mye mer politi ute på veiene, sier Aase.