— Min holdning er at det skal være åpenhet i mest mulig utstrekning, sier finansbyråd Christine B. Meyer (H).

Hun viser likevel til kommuneloven.

  • Der står det helt klart at hvis det er ting av forretningsmessig karakter, kan man velge å unnta ting fra offentligheten, sier Meyer.
  • Det står at man kan velge, ikke at man må.
  • Jeg er enig i at det er ønskelig å praktisere mer offentlighet i de kommunale foretakene, sier Meyer.

Handling skal følge ord, derfor sender finansbyråden ut en innkalling til et møte med samtlige daglige ledere og styreledere i de kommunale foretakene.

— Formålet med møtet er å få til mer åpenhet i kommunen og de kommunale foretakene, sier Meyer.

Gunnar Bodahl-Johansen ved Institutt for journalistikk er ekspert på offentlighetsloven og medias innsynsrett. Han understreker at loven ikke krever at dokumenter skal gjøres tilgjengelig på internett.

— Men foreligger det føringer om åpenhet fra kommunen eller byrådet, vil det være ganske arrogant hvis foretak bryter med det. Det er ikke noen tvil om at det generelt er en litt bakstreversk holdning i kommunene. Det er mange som ikke ønsker åpenhet, sier Bodahl-Johansen

Han minner om at kommunale foretak er underlagt samme krav til åpenhet som all annen offentlig forvaltning.

— Det er nok en tendens til å tro at man kan oppføre seg mer som private foretak fordi man ofte er i en konkurransesituasjon. Men det er feil, sier Bodahl-Johansen.

«MER ÅPENHET»: - Formålet med møtet er å få til mer åpenhet i kommunen og de kommunale foretakene, sier finansbyråd Christine B. Meyer.
Bergens Tidende