Det var mandag kranen brakk og dundret i bakken. Med fulgte en konteiner. To biler ble truffet. Bare flaks hindret at liv gikk tapt.

— Vi har sendt et brev til firmaet der vi kaller dem inn til et møte. De hadde ikke søkt om å utføre denne operasjonen, noe de skulle ha gjort. Vi ønsker å høre hvilke vurderinger de gjorde i forkant, sier Øyvind Haga, fagdirektør for trafikketaten i Bergen kommune.

- Ville ha sperret

Han sier at Bergen kommune ser svært alvorlig på saken, men påpeker at det er politiet og Arbeidstilsynet som etterforsker ulykken.

— Vi har ingen sanksjonsmuligheter, men er interessert i å høre med firmaet om hvilke vurderinger de gjorde. Dersom de hadde søkt om dette, ville vi ha forlangt at veien ble sperret av og arbeidet utført om natten eller tidlig morgen når det ferdes få folk i Valkendorfsgaten. Vi ville også ha forlangt vakthold mens konteineren ble heist ned, sier Haga.

- Flere søker ikke

Han forteller at saksbehandlingstiden på slike saker er kort. Det tar gjerne en dag å få behandlet søknaden. Dessuten er det et søknadsgebyr.

— Vi krever våre kostander dekket, men det er ikke snakk om de store summene, sier Haga.

Han er kjent med at det gjøres søknadspliktig arbeid uten at det er søkt om på forhånd. Øyvind Haga advarer på det sterkeste mot dette.

— Det er en grunn til at det skal søkes og foretas en risikovurdering. Det viser vel denne saken, sier han.

Kollegahjelp

— Vi har ikke fått brev fra kommunen, men stiller selvsagt i møte. Og det skulle ha vært søkt om dette på forhånd. Det er ingenting å diskutere, sier Svein-Ivar Andersland, daglig leder i Svanco.

- Hvordan har sjåføren det?

-Det vil jeg ikke uttale meg om, men vi tar hånd om ham via kollegahjelpen.