Bør bordverset fjernes i skolen? Delta i debatten!

— Dette dreier seg om en gammel og godt innarbeidet kulturtradisjon i det norske samfunnet. Jeg har heller ikke hørt noe sted hvor jeg har vært på visitas at det å synge bordverset på skolen har vært noe som helst problem, sier Hagesæther til Bergens Tidende.

Biskopen er betenkt over flere utspill fra de nye statsrådene som både direkte og indirekte berører Kirken og kristenfolket ellers. Men det er først og fremst kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) han langer ut mot.

- Også korttenkt

Bjørgvinbispen mener bl.a. at det var «korttenkt» av kunnskapsministeren da han i et avisintervju sa at barnehager er bedre egnet enn foreldrene til å ta seg av barneoppdragelsen.

— Selv om uttalelsen ble noe moderert etterpå, har jeg likevel problemer med å forstå at han kan ha formulert seg slik han gjorde. Det bryter med viktige normer i samfunnet når man har den holdning at ikke foreldrene er best egnet til å ha hovedansvaret for oppdragelsen. Slik har det vært til alle tider. Under krigen var Kirken knallhard på at det var foreldrene, og ikke staten, som skulle ta seg av oppdragelsen, sier han.

- Direkte smålig å true

— Hva er det ved regjeringens politikk du er mest betenkt over?

— Det er uten tvil ønsket om å vedta en kjønnsnøytral ekteskapslov. I det spørsmålet er bispekollegiet enig, og jeg fikk full støtte da jeg karakteriserte forslaget som et radikalt kulturskifte. Det tradisjonelle ekteskapet mellom mann og kvinne er slitesterkt, ikke minst fordi det er i dette samlivet barnet blir skapt og født. Det skaper et nærhetsrom som er unikt, sier Hagesæter videre.

Han er også urolig og betenkt over å høre statsråder true med å ta vekk statsstøtten fra kristne skoler som ikke vil ansette homofilt samboende som lærere.

— Når de truer med å bruke makt mot trossamfunn på denne måten, tråkker de over en strek som de ikke har lov til. Det er et overgrep. I toleransens ånd har de en helt soleklar plikt til å respektere det regelverket skolene og trossamfunnene har. Noe annet er også direkte smålig.

Vern om helligdager

Biskop Ole D. Hagesæter har dessuten liten sans for kirkeminister Trond Giskes utspill om å ta vekk helligdager. Selv om det er et gammelt diskusjonstema å fjerne for eksempel Kristi himmelfartsdag og en eller flere av «annendagene», er biskopen krystallklar:

— Dette er ikke et bibelsk spørsmål, men jeg er av den overbevisning at vi har godt av å ta vare på disse helligdagene, for i et oppkavet liv har vi godt av et pusterom. Blir høytidene kortere, glir de lett over i det vanlige hverdagslivet. Hvis argumentet for å fjerne noen av høytidsdagene springer ut av ønsket om å tjene penger, vil jeg absolutt protestere, for er det noe vi har nok av i vårt samfunn, så er det penger.

Jeg tror folk flest vil reagere kraftig hvis man går til angrep på annendagene, sier Hagesæter. Men han er forberedt på at Kristi himmelfartsdag står for fall. Trøsten er at fagbevegelsen vil verne om disse «dagene».

RADIKALTKULTURSKIFTE:Biskop Ole D.Hagesæter menerat det er et«radikaltkulturskifte» åtillate ekteskapmellom homofilemed sammerettigheter somheterofile. ARKIV
TOR HØVIK