I går var kjemiprofessor Jon Songstad på synfaring på anlegget til Vest Tank i Sløvåg. Han var invitert dit av selskapet, for å gje råd til korleis dei kan bli kvitt lukta som framleis kjem frå anlegget.

Han avviser at regn eller spyling kan fjerne dei illeluktande svovelstoffa.

— Det blir berre å utsetje kløen. Dette er stoff som er lite løyseleg i vatn, seier han.

Songstads råd er difor i første omgang å kalke området med vanleg hagekalk.

— Det gjer slike tungtoppløyselege midlar lettoppløyselege, seier han.

Ei anna løysing er å spyle med klorinvatn, i prinsippet det same som du brukar i badebasseng.

Songstad seier lukta er konsentrert om sjølve eksplosjonsstaden, og ikkje i fjellet og skogen bak.

— Det primære no er at Gulen treng hjelp. Faktum er at norske statsborgarar har krav på eit betre liv enn dette, seier Songstad, etter at han var seks timar i området.

Dagleg leiar Jostein Berland i Vest Tank seier dei vil vurdere forslaget om å kalke i dag.

Han seier dei allereie har fjerna veska som var att etter eksplosjonen, og at dei er i ferd med å sende ho vekk. Han meiner uansett at det ikkje er særleg lukt andre plassar enn nede på sjølve området.

BT skreiv i helga at SFT ikkje har fått melding om tankbåten «Probo Emu», som var ved anlegget då dei to tankane eksploderte i mai.

Berland seier dei no har gått gjennom saka, og at dei hadde alle naudsynte løyver. Han seier Vest Tank berre reingjorde skipstankane, og at volumet av avfall var lite.

— Det var berre det som var i botnen av tankane, seier han.

Berland seier han ikkje veit kvar skipet i så fall har lossa det kontroversielle avfallet.