Tor Kristiansen

— 350.000 kroner koster en full brøyterunde. Da er alle gatene tatt, opplyser samferdselsdirektør Ove Foldnes i Bergen kommune. 18 millioner kroner er satt av til brøyting, salting og strøing av kommunale veier denne vinteren. Foldnes er svært spent på om midlene holder. Bare de fire første dagene med snøfall i høst krevde uttellinger på hele 1,7 millioner kroner. Stort snøfall denne vinteren utfordrer ikke bare brøytemannskapene, men også kommuneøkonomien.

80 brøyter

Et mannskap på 80 personer i 71 enheter har kommunen i beredskap døgnet rundt i vinterhalvåret fra 14. oktober til 14. april. Fem biler tar busstraseene og utrykningsveiene til sykehusene, åtte biler tar samleveiene og 20 biler atkomstveiene, mens 34 biler og traktorer tar seg av småveiene. I tillegg kommer fire lag på to mann hver som rydder snø og strør de viktigste kommunale trappene. 45 av enhetene betjenes av private aktører.

— Faller det mer enn 10 centimeter snø, utløser det full brøyterunde, opplyser driftssjef Atle Kleppe og viser oss hvordan han holder seg oppdatert om værsituasjonen på Vestlandet fra time til time på sin datamaskin. Via kameraer og værradaer kan han selv se hvordan været arter seg og få eksakte fakta om vind, duggpunkt og frysepunkt. Vet han at snøværet varer en time til, utsetter han å sende ut noe av mannskapet, for å kunne rydde helt og fullt.

Rutinene er at bussveier og viktige gangveier brøytes etter behov hele døgnet. De prioriteres foran boligveiene og strøs innen tre timer etter at melding om glatte veier er mottatt.

Flere velger pigger

— For å få flest mulig til å kjøre piggfritt, lovet dere også å rydde og strø boligveiene i tide. Holder dere det dere lovet?

— Vi gjør vårt for å tilrettelegge for piggfri kjøring. Fra leverandørene av bildekk får vi nå informasjon om at flere bilister velger dekk med pigger. Det bekymrer. En slik trend kan gjøre det aktuelt å innføre piggdekkavgift, slik Oslo gjorde fra 1. oktober i år, advarer Ove Foldnes og ber bergenserne kjenne sin besøkelsestid. For å få flyt i trafikken på dager med nysnø oppfordrer han dessuten flere til å kjøre kollektivt.