Det er nettopp Nilsen og fylkeskommunen som har ansvaret for å bygge Bybanen videre. Det blir likevel ingen nye skinner uten Bergen kommune, som har ansvar for å regulere traseen.

Og bergenspolitikerne utsatte i dag saken til neste møte. Innen den tid skal de gjennomføre befaring og sette ned en arbeidsgruppe. Nilsen karakteriserer saken som "alvorlig".

— En utsettelse her kan, dersom man skal utrede ny trasé og alternativer, medføre stopp i byggingen, ifølge fylkesrådmannen.

Nilsen tror en slik stopp vil føre til at Bybanen blir halvannettil to år forsinket.

- Hvorfor så lang tid?

— En ny reguleringsplan vil ta et års tid. Går man for tunnel vil det ta lengre tid. Arbeidet vi har gjort til nå må gjøres på nytt.

Opprørte naboer

Dersom gårsdagens vedtak ikke fører til mer enn én måneds utsettelse vil ikke konsekvensene bli så store.

— Men man vil uansett få problemer med å få fremmet en finansieringssak for neste byggetrinn, ifølge Nilsen.

— Når skulle den fremmes?

— Den skulle fremmes nå tidlig i høst. Konsekvensene av dette vedtaket er alvorlige, svarer Nilsen.

Bakgrunnen for utsettelsen er at en rekke naboer har protestert på trasévalgene. Næringslivet har også vært skeptiske, akkurat som BKK, som risikerer å grave opp kabler de nylig har lagt ned.

Under et folkemøte på Sandsli tirsdag kom frem så mange nye opplysninger om potensielle konsekvenser av trasévalget at politikerne fikk kalde føtter.

De ønsker nå å gjennomføre en befaring langs traseen. Politikerne samles ikke før nærmere midten av oktober.

Dag Skansen (H) sier det var en vanskelig avgjørelse å ta.

— Vi må få hørt alle parter, og det fikk vi ikke til i dag.

Kan ta lengre tid

Utgangspunktet er at de utsetter vedtaket en måned. Hva utsettelsen ender med vil han ikke si.

— Som politikere er det veldig vanskelig å overstyre fagfolk på tekniske forhold. Men de må redegjøre for at den valgte traseen er god, og det beste for beboerne og byen, sier Skansen, og påpeker at de ikke gjør dette "for moro skyld".