• Jeg forstår ikke kritikken fra Venstre, sier byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen. Hun tilbakeviser at Venstre har vært overkjørt.

— I Bergensprogrammet var byrådets innstilling klar og den sto Venstre bak. Men vi måtte ha flertall i bystyret, og da måtte vi få hjelp fra Høyre. SV var helt uaktuell, og Venstres byråd la selv frem behovsplanen for barnehager. Jeg kan her jeg sitter ikke huske at Venstre er blitt nektet å fremme en eneste sak, eller ikke har fått gjennomslag for sakene sine i byrådet. Strøm-Erichsen peker på at Venstre aldri har reservert seg i byrådet. Det har KrF og Senterpartiet derimot gjort.- Jeg forstår at Venstres medlemmer var skuffet over omorganiseringen av byrådet, men jeg tror Venstres medlem i byrådet var ganske fornøyd med at han fikk konsentrere seg om kultur.- Er det grunnlag for å komme med politiske innrømmelser overfor Venstre?- Vårt samarbeid bygger på byrådets tiltredelseserklæringen og samarbeidserklæringen som ble inngått mellom sentrumspartiene og oss. Jeg kan ikke se at byrådet har gått inn for en politikk som gir Venstre grunn til å bryte det samarbeidet.KrF og Sp blir uansett sittende i byrådet.