— Det er veldig god grunn til å spise kake i dag, sa ordfører Helge Hauge (Sp) da ordførere og rådmenn i Samarbeidsrådet for Sunnhordland samlet seg for å markere fullt gjennomslag for sin strandsonestrategi.

Alle de åtte kommunene er nå sikret større lokal selvråderett over egen kystlinje som følge av de nye retningslinjene for forvaltning av strandsone som kom fredag. Dette har regionrådet jobbet målbevisst med helt siden 2008.

— Det er en ekstra fjær i hatten, sa ordfører Inge Reidar Kallevåg (H) fra Bømlo og siktet til at regionrådets egen kartlegging av strandsonen nå kan komme til å utgjøre en mal for Statistisk sentralbyrås arbeid med kartlegging av ledig strandsone.

I de nye retningslinjene er det nemlig presisert et eget punkt om at SSB kan dra lærdom av jobben som er gjort i Sunnhordland.

Avvik i forhold til SSB

BT har tidligere omtalt at det er dobbelt så mye ledig areal til fritidsformål i Sunnhordland som det SSB har lagt til grunn tidligere.

Årsaken er at SSB i sine analyser blant annet har utelatt øyer og holmer uten fastlandssamband og alt terreng som har en helling på mer enn ti prosent.

— Dette gir store avvik. Det er klart at vi vestlendinger er vant til å gå i litt brattere terreng og tåler helling opp i 20 prosent, kommenterte Kallevåg som også er leder av regionrådet som fikk pilotstatus i strandsonen høsten 2010.

- Det største på 20 år

«Godt jobba!» sto det på marsipankaken som ble sprettet av ordfører Helge Hauge fra Tysnes. Han mente regionens gjennomslag i strandsonesaken er det største som har skjedd for samarbeidsrådet de siste 20 årene.

Alle ordførerne som var til stede presiserte imidlertid hvilket ansvar som ligger ved den tillit kommunene nå har oppnådd. Nå skal det utarbeides interkommunale planer for alle de åtte kommunene i Sunnhordland. Det vil bli oppstart i planarbeidet til høsten, i følge Kallevåg.

— Det blir opp til oss hvordan vi skjøtter dette, derfor er det viktig at vi viser oss ansvarlige, sa Kallevåg.

— Det at vi har fått denne seieren skaper forventinger der ute. Det blir helt avgjørende at vi nå lager gode planer. Folk vil ha forventning om å få bygge kai fremfor naustet sitt. Det har vært ganske uforståelig at folk som har fått lov til å bygge naust, ikke har fått bygge kai foran. Slike ting regner vi med at skal gå i orden nå, sier Synnøve Solbakken (Ap), ordfører i Kvinnherad.

- Leve i et museum?

Samtidig understreket både ordføreren på Stord, Tysnes og Fitjar at det ikke er snakk om noe frislipp for bygging i strandsonen.

— Det er viktig å presisere at plan- og bygningsloven gjelder fortsatt, ellers risikerer vi å få tusenvis av nye søknader, sa Helge Hauge som ellers var meget fornøyd med at innsigelsesretten til Fylkesmannen er begrenset til saker av nasjonal og regional interesse for kommunene som nå har havnet i den mildeste forvaltningskategorien.

— Dersom vi ville tillate bygging i et friluftsområde som Ånuglo på Tysnes, ville han nok med rette protestert. Og det kan vi leve godt med, sa Hauge.

— Forskjellen er vel at vi tidligere har følt at alt var verdt å verne og at vi nærmest skulle leve i et museum, la Kallevåg til.

Spiser du kake for kommunalt selvstyre i strandsonen? Si din mening i feltet under.