— For oss som har noen år bak oss, er det godt å få delta i feiringen av landet og unionsoppløsningen på denne måten, sier Anbjørg Navratir. Hun sitter sammen med Magnus Bøe, Gerd Inger Hordnes og Gerhard Bauge og nyter kake og kaffe på Danckert Krohn Seniorsenter i Bergen.

I går var det brukerne selv som sto for programmet. Her var dikt, sang og kåseri. Kanskje var det mer enn 90 år gamle Birgit Dalland som imponerte mest. Nesten blind og uten manus ga hun et riss av de viktigste begivenhetene i vårt landet etter at unionen med Sverige ble oppløst i 1905.

— Vi blir i godt humør av å gå her på seniorsenteret. Ikke minst det å synge sammen gjør noe med oss, mener Gerd Inger Hordnes. De andre er enige og synes at senteret bidrar til trivsel i hverdagen. Særlig skryter de av den gode kokken, Kari Høyvik, på kjøkkenet.