— Dette var en viktig sak for min klient. Han er lettet over å ha blitt frifunnet, sier advokat Asgeir Thomassen.

Kaldt ute, hett inne

Ingrediensene i rettssaken er en kopp kakao, en stamgjest og en servitør på Dolly Dimples. En desemberkveld i 2010 kom bergenseren inn på restauranten på Torgallmenningen. Kaffen var imidlertid ikke klar, og han gikk til Narvesen-kiosken like ved og kjøpte kakao. Deretter returnerte han til Dolly Dimples.

Da mannen satte seg ned, påpekte en servitør at drikken var medbrakt. Ute var det minus ni grader, inne i pizzarestauranten steg temperaturen.

Vilje eller ei

Gjesten følte seg urettferdig behandlet, han hadde tross alt vært stamgjest på pizzarestauranten og fått drikke medbrakt tidligere. Servitøren sto på sitt og beskrev gjesten som truende.

Etter å ha fått beskjed om å gå, snudde stamgjesten med kakaoen seg og kastet drikken inn i lokalet.

Spørsmålet er om han gjorde det med vilje for å treffe servitøren, eller om han kastet drikken mer som en protest mot å bli kastet ut.

— Det er jo en spesiell sak, men den har vært viktig for min klient. Han følte det svært urettferdig å bli dømt i Bergen tingrett. Han kastet ikke drikken for å skade servitøren, men han var skuffet over å ha blitt bedt om å gå. Det var en protest fra hans side, sier Thomassen.

Frem og tilbake i retten

Kakaosaken har gått sin gang i rettsapparatet siden desember 2010.

Først ble mannen ilagt en bot som han nektet å godta, deretter ble saken sendt som tilståeldesdom til Bergen tingrett.

— Men da han ikke ville tilstå, ble saken sendte tilbake til påtalemakten, sier advokat Thomassen.

Deretter kom den opp i tingretten. Her ble mannen dømt til en bot på 8000 kroner. Han anket anket til lagmannsretten.

— Vi er tilfreds med at retten ville behandle saken, og vi er glade for dommen, sier Thomassen.

- Ikke målrettet kast

Det hører med til saken at syv dommere behandlet den i Gulating lagmannsrett. Flertallet, en sorenskriver og tre legdommere, finner det ikke bevist ut over rimelig tvil at mannen kastet kakaoen for å treffe servitøren.

«Etter en samlet vurdering av bevisene finner flertallet at det ikke er tale om et målrettet kast mot fornærmede. Handlingen var snarere en protest mot stedet og måten han var behandlet på uten tanke om å treffe fornærmede», heter det i dommen.

Rekonstruksjon

Mindretallet ville dømme ham, fordi han kastet kakaoen for å treffe kvinnen. De skriver at betydelige «mengder av væsken han kastet traff også henne på halsen og brystet, noe som med styrke taler for at tiltalte ikke kastet væsken innover gulvet, slik han selv har forklart.»

— Vi kjøpt termometer på Wallendal og målt temperaturen på kakao fra Narvesen. Dessuten har vi hatt vår egen rekonstruksjon inne på Dolly Dimples. De har god softis og hyggelige ansatte, sier Asgeir Thomassen.