Hvis ikke Veidung fjerner kaianlegget, vil det påløpe dagmulkt på 600 kroner fra 28. juli. Med andre ord vil det koste Veidung, eller et av hans selskaper, 18.000 kroner måneden å la være å gjøre noe.

Les hele brevet fra kommunen.

FAV Eiendomsutvikling står som byggherre for kaianlegget. Selskapet er eid av Fav Gruppen AS, som er hundre prosent eid av Arne Veidung.

— Har ikke gitt seg

  • Det er ingen som har gitt seg i denne saken, sier Veidungs advokat Ernst G. Hansen.

Han mener saksbehandlingen ikke har vært korrekt. Saken har versert i flere år og har vært innom både Fylkesmannen i Hordaland og i Sogn og Fjordane.

I desember sendte Hansen brev til Bergen kommune. Han mener det aldri har vært tvil om hva Veidung søkte tillatelse til. Kommunen på sin side hevder at søknaden ikke inneholdt nok informasjon om kaianlegget.

Les hele dokumentet.

BT skrev om kaien første gang høsten 2007. Bergen kommunes byggesakstilsyn hadde da oppdaget at Veidungs privatvilla hadde en ulovlig kai.

Den ligger få hundre meter fra den populære badeplassen Kyrkjetangen ved Nordåsvatnet og er rundt 20 meter lang. Bergen kommune anmeldte saken til politiet.

Kommunen ville opprinnelig gi Veidung dispensasjon, men Fylkesmannens miljøvernavdeling grep inn.

- Uakseptabelt

Opprinnelig søkte Veidung om rehabilitering av et eldre naust på bryggen. Det ble siden revet. Bryggebyggingen ble omsøkt, men fikk avslag.

Senere søkte Veidung igjen om et nytt naust, som ble godkjent. Ifølge Bergen kommune ble derimot ikke bryggen søkt om - og resultatet er at Veidung og firmaet hans i realiteten har bygget det han først fikk avslag på.

  • Når det er vilkår som ikke er fulgt, er godkjenningen å se på som ugyldig. Forhåpentligvis går dette å tilbakeføre til en viss grad, har Øistein Aasland i Fylkesmannens miljøvernavdeling sagt til BT.
  • Å gjøre ting før godkjenning, er uakseptabelt. Slikt vil vi ikke ha, sa Trygve Sæle, seksjonssjef i Bergen kommune, til BT.