Lørdag kveld ble det oppdaget en sprekk i det ene tårnet til fergelemmen. Et døgn senere ble kaien stengt for biltrafikk.

— Vi har opprettet et midlertidig fergesamband mellom Kvaløy ved Bakkasund og Hufthamar, opplyser rutesjef Inge Helland i Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap (HSD). M/F «Skånevik» går ni daglige turer i dette sambandet. I tillegg er det satt inn skyssbåt mellom Austevollshella og Hufthamar.

Fergetrafikken mellom Hufthamar og Krokeide går som normalt.

Det er foreløpig uvisst hvordan skaden på fergekaien på Austevollshella er oppstått. Hordaland veikontor starter i løpet av mandag arbeidet med provisorisk utbedring av det skadde fergelemtårnet. Vegkontoret sier at skaden ikke ville ha utgjort noen fare for verken passasjerer eller biler dersom den forverret seg.