0,75 kilo utslipp av klimagasser per kilo kaffe som selges. Det ble resultatet da Kaffehuset Friele satte opp sitt interne klimaregnskap i vår.

— Jeg ble ikke overrasket. Egentlig var jeg fornøyd med at det ikke var verre. I forhold til mange andre matvarer ligger vi ganske bra an, sier administrerende direktør Olav Munch.

Tallene som BT presenterte i går gir ham delvis rett. I forhold til animalsk mat, som kjøtt, fisk, egg og melk, er kaffe en langt mer klimavennlig matvare. Men ikke i forhold til poteter, gulrøtter og ulike kornsorter. Likevel har kaffe en stor fordel ved at den er så konsentrert og lett å frakte.

— En kilo kaffe er mer enn et månedsforbruk for en gjennomsnittlig nordmann, påpeker Munch.

Bytter ut oljefyren

Han er likevel ikke fornøyd med dagens situasjon. Hensikten med klimaregnskapet er å finne måter å kutte Frieles klimautslipp på. Flere tiltak er på vei.

— Regnskapet viser at det er i kaffebrenneriet vi har mest å hente. I dag drives det av oljefyring, men nå vil vi skifte til naturgass. Det vil redusere utslippene fra anlegget på Midttun med 30 prosent, eller rundt 500 tonn per år. Dessuten forsvinner utslippene av støv og partikler, og svovelutslippene blir nesten null, sier Munch.

Ombyggingen koster «et par-tre millioner», men Munch lover at kaffen ikke skal bli dyrere av den grunn.

— Nei, dette er en oppgradering vi må regne med. Jeg tror alle bedrifter må se etter mer klimavennlige måter å drive på, og gjøre de nødvendige investeringene, sier han.

Redder ikke verden

Bedriften skal dessuten gjøre en rekke andre justeringer som til sammen kan bidra til lavere CO2-utslipp:

n Færre flyreiser og økt bruk av videokonferanserommet, som fra før er hyppig benyttet.

n Mer miljøvennlig bilpark. Et par hybridbiler står allerede på parkeringsplassen.

n Kaffen skal stues bedre på overfarten til Norge. Da kan man få plass til et par tonn mer i containerne.

— Vi er klar over at vårt bidrag alene ikke betyr den store forskjellen for verden. Men det er en sånn tankegang som er soveputen for de fleste, sier Munch.

Klimanøytral for 1,5 mill.

Målet for kaffehuset er å bli klimanøytral. Det betyr at firmaet vil kjøpe klimakvoter for det utslippet som gjenstår etter at tiltakene er gjennomført. To prosjekter i Brasil og Kenya er i kikkerten.

— Vi ønsker å bidra i de samme landene som vi kjøper kaffe fra. I Kenya er det et lite prosjekt som dyrker bønner til biodrivstoff, samtidig som dieselgeneratorer bygges om til å gå på biodrivstoffet. Det har vi veldig lyst til å bidra til, sier Munch.

Friele venter på FN-godkjenning, og vil kjøpe klimakvoter fra høsten av. Klimaregnskapet viser at det vil koste selskapet rundt 1,5 millioner kroner årlig å bli klimanøytral.

Lillebø, Jan M.